Suunnittelu ja valvonta

Lupahakemuksen käsittelyn yhteydessä varmistetaan, että hankkeeseen on kiinnitetty tarvittavat ammattitaitoiset vastuuhenkilöt. Tällä sivulla kerrotaan millaisia ammattilaisia rakentamiseen yleensä tarvitaan. Lupahakemuksen yhteydessä hakemuksen tekijä lisää hankkeelle tarvittavat vastuuhenkilöt ja lähettää heille asiointipalvelussa pyynnön osallistua hankkeeseen ehdotetussa roolissa. Vastuuhenkilön tulee sitten vahvistaa osallistumisensa saamastaan kutsusta. Usein vastuuhenkilön sopivuutta hankkeeseen tarkastellessa, rakennusvalvonta tarvitsee henkilön työ- ja koulutustodistukset, joista käy ilmi mm. työkokemus. Alapuolisesta linkistä voi tarkastella TopTen-käytöntöjä (rakennusvalvontojen yhteiset käytännöt), joiden perusteella määritellään onko henkilö sopiva tehtävään. 

Lainsäädäntö ja määräykset 

Rakentamismääräykset

214/2015 Valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä 

Valtioneuvoston asetus pääsuunnittelijan ja työnjohtajan tehtävistä

216/2015 Ympäristöministeriön asetus rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä

Rakennusvalvontojen yhtenäiset käytännöt - Topten

Oulun rakennusvalvonta on mukana Suomen suurimpien kuntien laatimissa rakennusvalvontojen yhtenäisissä käytännöissä. Käytäntöjen tavoitteena on yhtenäistää vaatimuksia koko maassa. 

Rakennesuunnittelijan kelpoisuus, tulkintaohje

Pohjarakennesuunnittelijan kelpoisuus, tulkintaohje

LVI -suunnittelijan kelpoisuus, tulkintaohje 

Ulkomailla suoritetun tutkinnon ja työkokemuksen soveltaminen vastuuhenkilön arviointiin

VALVONTA JA TEKNINEN TARKASTUS

SUUNNITTELU