Terveellisyys

Lainsäädäntö ja määräykset 

Voimassa oleva rakentamismääräyskokoelma, terveellisyys

Rakennusvalvontojen yhtenäiset käytännöt - Topten

Oulun rakennusvalvonta on mukana Suomen suurimpien kuntien laatimissa rakennusvalvontojen yhtenäisissä käytännöissä. Käytäntöjen tavoitteena on yhtenäistää vaatimuksia koko maassa.