Varhaiskasvatussuunnitelma

Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma

Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma pohjautuu Opetushallituksen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja varhaiskasvatuslakiin. Varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu eri toimintamuotojen työtä yhteisesti ohjaavaksi suunnitelmaksi. Päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa laaditaan vuosittainen toimintasuunnitelma.

Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma (pdf)
Ryhmän varhaiskasvatussuunnitelma (pdf, päivitetty 2020)

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma yhteistyössä huoltajien kanssa. Lapsi osallistuu varhaiskasvatussuunnitelman laadintaan omien edellytystensä mukaan. Lapsen yksilöllisen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen aloitetaan kuuden viikon kuluessa hoidon aloittamisesta. Suunnitelman laadinnassa huomioidaan huoltajien näkemykset lapsesta sekä kasvattajien kokemukset lapsesta lapsiryhmässä. Keskustelun kautta syntyy yhteisiä päätöksiä ja sopimuksia siitä, miten varhaiskasvatuksen henkilökunta edistää lapsen kasvua ja oppimista toiminnassa. Suunnitelman toteutumista arvioidaan vähintään kerran lukuvuodessa ja tarvittaessa useammin.

Lapsen perustietolomake (pdf, 2018) liite lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan
Aloituskeskustelupohja (pdf - päivitetty 2020)

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (pdf - päivitetty 2020)