Alakylän, Tirinkylän, Haipuskylän ja Hanhiperän osayleiskaava

Alakylän, Tirinkylän, Haipuskylän ja Hanhiperän alueella on vireillä Oulun kaupunginhallituksen päätöksellä 27.4.2015 § 188 osayleiskaava, joka käsittää Kiiminkijokivarren sekä Kiiminkijoentien ja Takalontien ympäristöt Kiimingin Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavan rajasta Jokikylän ja Murron osayleiskaavan rajaan saakka. Osayleiskaava laaditaan Alakylän - Haipuskylän ja Tirinkylän keskeisillä kyläalueilla rakennuspaikkakohtaisena ja muualla yleispiirteisenä.

Ajankohtaista

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta 27.10.2020 §489 palautti Alakylän, Tirinkylän, Haipuskylän ja Hanhiperän osayleiskaavaehdotuksen uudelleen valmisteltavaksi. Muutettu osayleiskaavaehdotus tulee nähtäville alkuvuodesta 2021.
 

Osayleiskaavan ehdotusvaihe

Osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä 12.2.-13.3.2020 (Yhd.ltk 28.1.2020 § 49). Kaavaehdotuksesta saapui 36 muistutusta ja 4 lausuntoa. Honkasenperältä, Kukkulanraitilta ja Takalontieltä saapui usean henkilön allekirjoittamat muistutukset.

 

Osayleiskaavan luonnosvaihe
Osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä 2.4. – 7.5.2019 (Yhd.ltk 19.3.2019 §181). Kaavaluonnoksesta saatiin reilut 60 mielipidettä ja kuusi lausuntoa. Joukossa oli mm. Honkasenperän ja Kukkulanraitin asukkaiden ja maanomistajien allekirjoittamat adressit. Palautteen julkiset vastineet sisältyvät kaavaehdotuksen nähtävillä olevaan aineistoon.

 

Yhdyskuntalautakunnan ohjeellisena hyväksymä kyläselvitys ja siihen liittyneen kyselyn ja kyläillan aineistot löytyvät edelleen Oulun kaupungin verkkosivujen Kyläselvitykset -välilehdeltä. 

Lisätietoja:

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Virva Suokko, p. 050 361 2162
etunimi.sukunimi@ouka.fi