Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto on vanhuspalvelulakiin (laki 980/2012 ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista) perustuva Oulun kaupunginhallituksen toimikaudekseen asettama toimielin.

Neuvoston toiminnan lähtökohtana on, että ikääntyvää ihmistä arvostetaan ja että hänen elämänkokemuksensa ja asiantuntemuksensa nähdään yhteiskunnallisena voimavarana.

  • Edistää osaltaan arvokkaan vanhuuden toteutumista
  • Edistää ikääntyneiden tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen osallisuuden mahdollisuuksia. 
  • Vaikuttaa ympäristön suunnittelussa ja toteutuksessa siihen, että vanhusten liikkumisen ja asumisen tarpeet otetaan huomioon. 
  • Edistää palvelujen saatavuuden ja laadun yhdenvertaisuuden toteutumista.
  • Edistää sukupolvien välistä vuorovaikutusta ja solidaarisuutta. 
  • Edistää tiedonsaannin saavutettavuutta ja digitalisaatiota.
  • Tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja ikäihmisiä koskevissa kysymyksissä.
 
 
Lue vanhusneuvoston opintomatkasta 27.-29.5.2019:
Vanhusneuvostolla antoisa opintomatka Pohjanmaalle ja Pohjois-Ruotsiin
 

Kokousajat 2020

Kevät 

Ti  18.2.2020  klo 12.00

Ti  17.3.2020  klo 12.00

Ti  21.4.2020  klo 12.00

Ti  12.5.2020  klo 12.00

Syksy

Ti  18.8.2020 klo 12.00

Ti  22.9.2020   klo 12.00

Pe  9.10.2020 klo 12.00

Ti  10.11.2020 klo 12.00
 

Vanhusneuvoston työvaliokunta

Kevät

Ma 13.1.2020 klo 9.00 (kokoukselle varaus)

Ma 3.2.2020 klo 9.00

Ma 9.3.2020 klo 9.00

Ma 6.4.2020 klo 9.00

Ma 4.5.2020 klo 9.00

Syksy

Ma 10.8.2020 klo 9.00

Ma 7.9.2020 klo 9.00

Ma 5.10.2020 klo 9.00

Ma 2.11.2020 klo 9.00

Oulun kaupungin vanhusneuvosto

Aulikki Heinonen
puheenjohtaja
p. 045 369 1786
aulikki.heinonen(at)saunalahti.fi

Heli Metsävirta
sihteeri
PL 68, 90015 Oulun kaupunki
p. 040 3580675
vanhusneuvosto(at)ouka.fi

Yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostilla

Vanhusneuvoston esite

Lataa vanhusneuvoston esite (pdf)

Ikääntyminen-sivusto

Vanhuspalvelulaki

Terveydenhuoltolaki