Työllisyysraportit

Syyskuun lopussa Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimisto) oli tarjolla Oulussa 2 821 avointa työpaikkaa ja kuukauden lopussa oli 12 757 oululaista työtöntä työnhakijaa, joista lomautettuja 1 318. Avoimia työpaikkoja oli 160 enemmän kuin elokuussa ja 184 enemmän kuin vuosi sitten syyskuussa. Työttömiä työnhakijoita oli 664 vähemmän kuin elokuussa ja 2 505 enemmän kuin vuosi sitten syyskuussa.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta (työttömyysaste) oli Oulussa 12,9 % (elokuussa 13,6 % ja vuotta aiemmin 10,5 %).

Oululaisten työttömien työnhakijoiden aktivointiaste oli 24,8 % (elokuussa 23,0 % ja vuotta aiemmin 32,7 %).

Viime vuoden syyskuuhun verrattuna pitkäaikaistyöttömien määrä (3 725) nousi 680 henkilöllä. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä (3 643) kasvoi 690 henkilöllä, ja vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työttömien määrä (1 288) nousi 83 henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna.

Syyskuussa alle 25-vuotiaita työttömiä oli 2 089 ja nuorisotyöttömyysaste oli 17,0 % (elokuussa 18,8 % ja vuotta aiemmin 14,6 %).

Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen määrä oli syyskuussa 2 132 257 € (elokuussa 2 022 162 € ja v. 2019 syyskuussa 1 714 347 €). Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli syyskuussa 4 715 henkilöä, joista yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 2 360. Elokuussa yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 4 748, joista yli 1000-päiväisiä 2 322. Vuoden 2019 syyskuussa yli 300-päiväisiä oli 4 483, joista yli 1000-päiväisiä 2 209.

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus löytyy TEMin työllisyyskatsaus -sivulta.

 

Trendit:

  • Työttömiä työnhakijoita 2 505 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Työttömyysaste 2,4 prosenttiyksikköä korkeampi vuoden takaiseen verrattuna.
  • Nuorisotyöttömyys 2,6 prosenttiyksikköä korkeampi vuoden takaiseen verrattuna.
  • Pitkäaikaistyöttömiä oli 680 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Aktivointiaste laski 7,9 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
  • Avoimia työpaikkoja oli 184 enemmän vuoden takaiseen verrattuna.
  • Työmarkkinatuen kuntaosuus oli noin 400 000 € euroa korkeampi kuin vuotta aiemmin.

 

Lokakuun tilastot julkistetaan 24.11.2020.


Raporttia voi tarkastella koko näytön kokoisena klikkaamalla raportin oikeassa alakulmassa olevaa kaksipäistä nuolipainiketta