Työllisyysraportit

Työllisyyskatsaus maaliskuussa 2021

Maaliskuun lopussa Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimisto) oli tarjolla Oulussa 3 866 avointa työpaikkaa. Kuukauden lopussa oli 13 860 oululaista työtöntä työnhakijaa, joista kokoaikaisesti lomautettuja 1 846. Avoimia työpaikkoja oli 224 enemmän kuin helmikuussa ja 943 enemmän kuin vuosi sitten maaliskuussa. Työttömiä työnhakijoita oli 89 enemmän kuin helmikuussa ja 36 enemmän kuin vuosi sitten maaliskuussa. Kokoaikaisesti lomautettuja oli 241 enemmän kuin helmikuussa ja 808 vähemmän kuin vuosi sitten maaliskuussa.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta (työttömyysaste) oli Oulussa 13,9 % (helmikuussa 13,8 % ja vuotta aiemmin 14,0 %).

Oululaisten työttömien työnhakijoiden aktivointiaste oli 23,4 % (helmikuussa 23,1 % ja vuotta aiemmin 25,1 %).

Viime vuoden maaliskuuhun verrattuna pitkäaikaistyöttömien määrä (4 499) nousi 1 355 henkilöllä. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä (3 958) nousi 369 henkilöllä, ja vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työttömien määrä (1 390) nousi 84 henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna.

Maaliskuussa alle 25-vuotiaita työttömiä oli 2 371 ja nuorisotyöttömyysaste oli 19,3 % (helmikuussa 18,6 % ja vuotta aiemmin 20,5 %).

Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen määrä oli maaliskuussa 2 220 251 € (helmikuussa 1 927 472 € ja vuotta aiemmin 1 839 143 €). Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli maaliskuussa 4 693 henkilöä, joista yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 2 405. Helmikuussa yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 4 555, joista yli 1000-päiväisiä 2 334. Vuoden 2020 maaliskuussa yli 300-päiväisiä oli 4 351, joista yli 1000-päiväisiä 2 132.

 
 Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus löytyy TEMin työllisyyskatsaus -sivulta.

 
 Trendit:

  • Työttömiä työnhakijoita 36 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Kokoaikaisesti lomautettuja oli 808 vähemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Työttömyysaste laski 0,1 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
  • Nuorisotyöttömyys laski 1,2 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
  • Pitkäaikaistyöttömiä 1 355 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Aktivointiaste laski 1,7 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
  • Avoimia työpaikkoja 943 enemmän vuoden takaiseen verrattuna.
  • Työmarkkinatuen kuntaosuus oli noin 381 000 euroa korkeampi kuin vuotta aiemmin. Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 342 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin.

 

Huhtikuun tilastot julkistetaan 25.5.2021.


Raporttia voi tarkastella koko näytön kokoisena klikkaamalla raportin oikeassa alakulmassa olevaa kaksipäistä nuolipainiketta