Työllisyysraportit

Elokuun lopussa Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimisto) oli tarjolla Oulussa 2 661 avointa työpaikkaa ja kuukauden lopussa oli 13 421 oululaista työtöntä työnhakijaa, joista lomautettuja 1 565. Avoimia työpaikkoja oli 81 enemmän kuin heinäkuussa ja 36 vähemmän kuin vuosi sitten elokuussa. Työttömiä työnhakijoita oli 3 050 vähemmän kuin heinäkuussa ja 2 734 enemmän kuin vuosi sitten elokuussa.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta (työttömyysaste) oli Oulussa 13,6 % (heinäkuussa 16,6 % ja vuotta aiemmin 10,9 %).

Oululaisten työttömien työnhakijoiden aktivointiaste oli 23,0 % (heinäkuussa 17,8 % ja vuotta aiemmin 29,8 %).

Viime vuoden elokuuhun verrattuna pitkäaikaistyöttömien määrä (3 690) nousi 581 henkilöllä. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä (3 725) kasvoi 474 henkilöllä, ja vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työttömien määrä (1 283) nousi 70 henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna.

Elokuussa alle 25-vuotiaita työttömiä oli 2 310 ja nuorisotyöttömyysaste oli 18,8 % (heinäkuussa 25,6 % ja vuotta aiemmin 16,3 %).

Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen määrä oli elokuussa 2 022 162 € (heinäkuussa 2 355 651 € ja v. 2019 elokuussa 1 919 709 €). Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli elokuussa 4 748 henkilöä, joista yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 2 322. Heinäkuussa yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 4 913, joista yli 1000-päiväisiä 2 381. Vuoden 2019 elokuussa yli 300-päiväisiä oli 4 708, joista yli 1000-päiväisiä 2 278.

 
Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus julkaistaan 23.9.2020 täällä

 
Trendit: 

  • Työttömiä työnhakijoita 2 734 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Työttömyysaste 2,7 prosenttiyksikköä korkeampi vuoden takaiseen verrattuna.
  • Nuorisotyöttömyys 2,5 prosenttiyksikköä korkeampi vuoden takaiseen verrattuna.
  • Pitkäaikaistyöttömiä oli 581 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Aktivointiaste laski 6,8 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
  • Avoimia työpaikkoja oli 36 vähemmän vuoden takaiseen verrattuna.
  • Työmarkkinatuen kuntaosuus oli noin 102 000 euroa korkeampi kuin vuotta aiemmin.

 

Elokuun tilastot julkistetaan 20.10.2020. 


Raporttia voi tarkastella koko näytön kokoisena klikkaamalla raportin oikeassa alakulmassa olevaa kaksipäistä nuolipainiketta