Katso ajankohtaista tietoa koronaviruksesta Oulussa ja toimintaohjeet osoitteessa www.ouka.fi/korona

Kunnallinen varhaiskasvatus


 

Alle 7-vuotiaat lapset voivat saada varhaiskasvatusta kunnan järjestämänä.  Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää tämän hyvinvointia.
 

Varhaiskasvatus päiväkodissa

Kaikissa Oulun kunnallisissa päiväkodeissa järjestetään lapselle perheiden tarpeen mukaan varhaiskasvatusta joko kokopäiväisenä, osapäiväisenä tai osaviikkoisena. Lapsiryhmien koko vaihtelee lasten iän ja erityistarpeiden mukaan. Yleisimmät ryhmät ovat alle 3-vuotiaiden ryhmiä ja 3-5-vuotiaiden ryhmiä. Useissa päiväkodeissa järjestetään lisäksi avoimen varhaiskasvatuksen maksutonta kerhotoimintaa ja esiopetusta. Päiväkodit ovat avoinna tavallisimmin klo 6.30–17.00. Kaupungissa toimii myös ilta- ja yö- sekä viikonloppuhoitoa tarjoavia päiväkoteja.
 

Varhaiskasvatus perhepäivähoidossa

Perhepäivähoito on hoitajan tai lapsen kodissa järjestettävää varhaiskasvatusta. Perhe ja hoitaja sopivat, miten hoitajan noin kahdeksan tunnin päivittäinen työaika ajoittuu. Perhepäivähoitajalla saa olla korkeintaan neljä kokopäivähoidossa olevaa eri-ikäistä lasta ja yksi osapäivähoidossa oleva esiopetusikäinen tai koululainen. Perhepäivähoitajan omat alle kouluikäiset lapset lasketaan mukaan. Hoitaja valmistaa lapsille ruoan, ja lapset voivat osallistua kodin pieniin työtehtäviin. Jokainen lapsi saa perhepäivähoidossa varhaiskasvatussuunnitelman.

Oulussa perhepäivähoitoa järjestetään hoitajan kodissa, lapsen omassa kodissa, kolmiperhepäivähoitona tai ryhmäperhepäiväkodissa. Hoitorenkaassa hoitaja hoitaa useamman perheen lapsia perheiden kodeissa perheiden yhdessä sopimalla tavalla.
 

Yksityinen varhaiskasvatus päiväkodissa tai perhepäivähoidossa

Tutustu yksityisten päiväkotien ja perhepäivähoidon tarjontaan sekä yksityisen hoidon tukimuotoihin yksityisen varhaiskasvatuksen sivuilla.

 

Hakeminen kunnalliseen varhaiskasvatukseen

Hakemus tehdään sähköisesti

Hakemus kunnallisiin päiväkoteihin, kunnalliseen perhepäivähoitoon ja avoimen varhaiskasvatuksen kerhoihin tehdään sähköisesti (selaimet Firefox, Google Chrome, IE ja Safari).

Mikäli sähköinen hakeminen ei onnistu, voit tulostaa paperisen hakemuslomakkeen tästä:  Hakemus varhaiskasvatuspalveluihin.  Hakemus toimitetaan osoitteeseen Varhaiskasvatuksen palveluohjaustiimi, PL 17, 90150 Oulun kaupunki.

Hakemuksen käsittely

Hakemuksen käsittelee varhaiskasvatuksen palveluohjaustiimi, joka ottaa yhteyttä asiakkaaseen käsittelyn edetessä. Jos haluat tehdä muutoksia jättämääsi sähköiseen hakemukseen, ota yhteyttä palveluohjaukseen.

Toiselta paikkakunnalta muuttava saa päivähoitopäätöksen, kun perheellä on kotiosoite Oulussa.

Pohjoisen alueen kunnalliset päiväkodit

Pohjoiseen alueeseen kuuluvat Ahvenojan, Haukiputaan, Herukan, Kuivasjärven, Kuivasrannan, Rajakylän, Länsi-Patelan, Pateniemen, Ritaharjun ja Teknologiakylän kaupunginosien päiväkodit ja ryhmäperhepäiväkodit.
 

Ahvenoja
Aseman päiväkoti (Haukipudas)
Herukka
Jatulin Tarha (Haukipudas)
Kello (Haukipudas)
Kellon avoin päiväkoti (toiminta Kellon päiväkodissa)
Kolistajantien päiväkoti 
Kiviniemi (Haukipudas)
Kuivasjärvi
Kuivasranta
Länsituuli (Haukipudas)
Martinniemi (Haukipudas)
Metsämarja (Rajakylä)
Palokka (Länsi-Patela)
Pateniemi
Proomupuiston päiväkoti (Haukipudas)
Pöllökangas (Kuivasjärvi)
Rajakylä
Riekonmarja (Herukka)
Ritaharju
Simppulankartanon avoin päiväkoti - Haukipudas
Teknologiakylä
Tuulikello

 

Itäisen alueen kunnalliset päiväkodit

Itäiseen alueeseen kuuluvat Haapalehdon, Heikinharjun, Hintan, Hiukkavaaran, Kiimingin, Korvensuoran, Talvikankaan, Hönttämäen, Ylikiimingin, Yli-Iin, Myllyojan, Saarelan ja Talvikankaan kaupunginosien päiväkodit ja ryhmäperhepäiväkodit.

Haapalehto
Hintta
Hiukkavaaran monitoimitalon päiväkoti Taikapolku 
Honkimaa (Kiiminki)
Huonesuo (Korvensuora)
Hönttämäki (Talvikangas)
Kiiminkijoen päiväkoti
Korvensuora
Laivakangas (Kiiminki)
Muurahainen (Yli-Ii)
Myllyoja
Pikku-Vesainen (Ylikiiminki)
Saarela
Soittajankankaan päiväkoti aloittaa 1.8.2020

Talvikangas
Tuokkonen (Kiiminki)
Vekara-Aho (Kiiminki)
Vesala (Ylikiiminki)
Välikylä (Kiiminki)
Ylikiiminki 

 

Keskisen alueen kunnalliset päiväkodit

Keskiseen alueeseen kuuluvat Keskustan, Höyhtyän, Kaijonharjun, Tuiran, Kastellin, Koskelan, Linnanmaan, Lintulan, Värtön, Toppilan, Mäntylän, Myllytullin, Heinäpään, Puolivälinkankaan, Pyykösjärven, Syynimaan, Taskilan ja Välkkylän kaupunginosien päiväkodit ja ryhmäperhepäiväkodit.

Ainola (Keskusta)
Allinpuisto (Höyhtyä)
Kaijonharju
Kaijonlinna (Kaijonharju)
Kalliola (Tuira)
Kangaspuisto (Tuira)
Kastelli
Kastellin monitoimitalon päiväkoti (Kontinkangas)
Kisakenttä (Tuira)
Kisakentän Karuselli (Tuira)
Koskela
Lassi (Tuira)
Lintula
Merikoski (Tuira)
Meri-Toppila
Mäntylä-Snellman (Mäntylä) (Saamenkielinen kielipesätoiminta)
Otokylä (Höyhtyä)
Pikku-Aino (Myllytulli)
Pikku-Iikka (Heinäpää)
Puolivälinkangas
Pyykösjärvi
Sampola (Kaijonharju)
Simpsi (Koskela)
Syynimaa
Taskila
Välkkylä
Värttö
Värttö Kurkela 

 

Eteläisen alueen kunnalliset päiväkodit

Eteläiseen alueeseen kuuluvat Kaukovainion, Heikkilänkankaan, Iinatin, Kaakkurin, Maikkulan, Oulunsalon, Knuutilankankaan, Lämsänjärven, Metsokankaan, Kontinkankaan ja Oulun Kiviniemen kaupunginosien päiväkodit ja ryhmäperhepäiväkodit.
 

Heikkilänkangas
Kaakonpoika (Kaakkuri)
Kangaskontio (Maikkula)
Knuutilankangas
Kuovit (Oulunsalo)
Kuovit Kauppiaantiellä (Oulunsalo)
Kuukkeli (Kaakkuri)
Lämsänjärvi
Maikkula
Merikotka (Kaukovainio)
Metsokangas
Mäntyrinne (Maikkula)
Niemenranta (Oulunsalo)
Oulunlahti (Oulun Kiviniemi)
Pitkäkangas (Oulunsalo)
Saloila (Oulunsalo)
Salonpää (Oulunsalo)
Sarasuo (Kaakkuri)
Savotta-aukio (Metsokangas)
Vaskitie (Kaukovainio)
 

Ryhmäperhepäiväkodit

 

 Ryhmäperhepäiväkodissa on kaksi perhepäivähoitajaa ja enintään kahdeksan lasta. Jos ryhmässä on myös varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, voi lapsia olla enintään 12. Toiminta tapahtuu tarkoitukseen erikseen varatussa tilassa joko päiväkodissa tai esimerkiksi omakotitalossa. Ryhmäperhepäivähoidossa yhdistyvät perhepäivähoidon kodinomaisuus ja pieni ryhmä sekä suunniteltu toiminta.

Perhepäivähoidon ohjaajien yhteystiedot

Perhepäivähoitajien esimiehinä toimivat tehtävään nimetyt päiväkodinjohtajat

Pohjoinen alue

 • Anu Hamari p. 040 486 0795

Eteläinen alue

 • Koskinen-Heinonen Riitta p. 044 703 5452 (Kaakkuri, Maikkula)
 • Hulkkonen Merja p. 050 388 6906 (Oulunsalo)

Keskinen alue

 • Schroderus Johanna p. 044 703 5401

Itäinen alue

 • Mikkonen Virpi p. 044 499 3373 (Kiiminki, Myllyoja, Haapalehto)
 • Sarkkinen Sirpa p. 044 497 0756 (Ylikiiminki ja Korvensuoran suuralue)

 

 

Kysyttävää varhaiskasvatuksesta?

 • Käyntiosoite work Varhaiskasvatuksen palveluohjaus, Oulu10 (Torikatu 10), 90100 Oulu
 • Postiosoite postal PL 17 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin work 08 558 45300
 • Sähköposti
 • Aukioloajat Puhelinpäivystys arkisin
  klo 9.00–12.00
 • Palveluohjauksesta saat ohjausta ja neuvontaa varhaiskasvatuksen asioihin liittyen (esim. päiväkotipaikan hakeminen).
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Kasvatuksen ja koulutuksen tietosuoja

Lapsuus.ouka.fi

Kaikki perheen asiat samassa paikassa. Palvelut, terveysasiat, neuvonta, tapahtumat ja kaikki perheen olennaiset asiat löydät Oulun uudesta lapsuus.ouka.fi -palvelusta.


 

Kysyttävää päivähoito-
maksuista?

Päiväkodit kartalla