Puu-Raksila

Puu-Raksilan alueella käynnistyi kesällä 2019 asemakaavan muutos, jonka tavoitteena on tukea Puu-Raksilan valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön säilymistä ja kehittymistä. Työn ohessa tarkastellaan asemakaavan ajanmukaisuutta myös muilta osin. Yhdyskuntalautakunta päätti 13.8.2019 asettaa asemakaavan muutosta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville.

Puu-Raksila on valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö. Museoviraston inventoinnin kohteen kuvauksessa todetaan: Puu-Raksila on rakentunut 1920-luvulta lähtien ja alueen suunnitteluperiaatteena on ollut yhtenäinen kaupunkikuva. Kuusi suurta ruutukaavakorttelia muodostava Raksila on puutaloalue, josta säännöllinen rakennustapa luo yhtenäisen esikaupungin. Rakentaminen ajoittuu pääosin 1930-1940 -luvuille. Asuinrakennukset edustavat aikansa suhteikasta klassistishenkistä puutaloarkkitehtuuria. Joissakin kerrostaloissa on funktionalismin piirteitä. Rakennuksissa on useita asuntoja, joita on ajan myötä osin yhdistetty suuremmiksi. Aluetta leimaa yksinkertainen mutta eloisa yhtenäisyys ja säntillinen katukuva. Pihat ovat lehteviä ja pihan perällä on aina pienehkö ulkorakennus. Tontit ovat kaupungin vuokratontteja. Keskeistä Puistikkokatua, jonka varrella on vanhoja liikerakennuksia ja kaksinkertaiset puuistutukset, hallitsee kadun päätesommitelmana 1950 valmistunut Teuvo Pakkalan koulu.

Vuorovaikutus

Syksyllä 2019 järjestettiin alueen asukkaille ja kiinteistöjen omistajille kohdistettu verkkokysely, joka auttaa hankkeen lähtökohtien ja tavoitteiden määrittelyssä. 

Oulun kaupunki järjesti 19.11.2020 tiedotus- ja keskustelutilaisuuden etäyhteyden kautta. Tilaisuudessa esiteltiin Raksilan paloaseman (kaavatunnus 564-1415) valmisteluaineisto sekä Puu-Raksilan  asukaskyselyn tulokset.
Tilaisuuden 19.11.2020 muistio (linkki pdf-aineistoon)
Kaavoituksen esitys 19.11.2020 (linkki pdf-aineistoon)

Asemakaavan muutoksesta on tarkoitus järjestää työpaja sekä tiedotus- ja keskustelutilaisuus vuonna 2021.

Lisätietoja

Osallistumis- ja arviontisuunnitelma sekä muita lisätietoja asemakaavan muutoshankkeesta löytyy kaavoituksen projektikortilta.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

Käyntiosoite
Solistinkatu 2, Oulu

Postiosoite
Kirjaamo, PL 71
90015 Oulun kaupunki

Yhteystiedot
Kaavoitusarkkitehti
Jere Klami
044 703 2412

Sähköposti
etunimi.sukunimi@ouka.fi