Merikaupunki Oulu

Merikaupunki Oulu -tavoitesuunnitelma

Vaikka meri on monella tapaa keskeinen osa Oulua, kuva kaupungin merellisyydestä on varsin jäsentymätön. Se näkyy myös Oulun merellisyydestä käydystä keskustelussa, jossa Ouluun on kaivattu lisää merellisyyttä niin matkailun, tapahtumien kuin veneilyharrastuksen näkökulmasta. Useissa puheenvuoroissa on kaivattu Oulun merellisyyden kirkastamista sekä Oulun profilointia merikaupunkina.

Oulussa on tehty 2000-luvulla aloitteita meristrategian toteuttamisesta ja Oulun merellisyys nousi voimakkaasti esille myös Uuden Oulun yleiskaavan käsittelyn yhteydessä vuosien 2013-2015 aikana.

Tavoitesuunnitelman tarkoitus ja keskeinen sisältö

Merikaupunki Oulu -tavoitesuunnitelman tarkoituksena on ollut muodostaa strateginen kokonaiskuva Oulun merellisyydestä eri näkökulmista sekä profiloida merellisiä alueita niiden käyttötarkoitusten ja arvojen mukaan. Tavoitesuunnitelman tarkoituksena on osaltaan vahvistaa merellisyyden merkitystä yhtenä kaupungin vetovoimatekijänä.

Tavoitesuunnitelmassa käsitellään Oulun kaupungin merialueita ja meren ranta-alueita. Työssä tarkastellaan merialueiden liittymistä Oulujoen ja Kiiminkijoen suistoalueisiin sekä niiden palveluihin. Tavoitesuunnitelma laadittiin strategisena maankäytön suunnitelmana, jolloin sen keskiössä ovat kokonaistavoitteiden lisäksi eri alueiden käyttötarkoitukset ja niiden palvelukokonaisuudet.

Aikataulu

Työ alkoi joulukuussa 2019. Merikaupunki Oulu -tavoitesuunnitelma on tarkoitus hyväksyä yhdyskuntalautakunnassa vuoden 2021 keväällä.

 

Ajankohtaista

2021
Merikaupunki Oulu tavoitesuunnitelma oli nähtävillä palautteiden antamista varten 4.3.2021 saakka.

Kiitos kaikista palautteista.


Nähtävillä ollut tavoitesuunnitelma raporttiluonnos.

Voit katsoa viistokuvia Oulun merenrannikolta sekä visiota ja päätavoitteita kuvaavan videon karttapalvelusta.

Tavoitesuunnitelman liitteinä on esitetty teemakartat virkistyksestä, matkailu- ja ravintolapalveluista, kulttuuriympäristöstä ja maisemasta, luonnonsuojelusta, maankäytöstä ja sen kehittymisestä sekä liikenteestä.

Tavoitesuunnitelmaa on laadittu aktiivisesti vuoden 2020 aikana. Laatimista on ohjannut monialainen ohjausryhmä. Asukkaita, toimijoita, yrityksiä ja järjestöjä on kuultu avoimessa nettikyselyssä sekä erilaisissa työpajoissa. Kooste vuorovaikutuksen tuloksista.

 

2020
Oulun kaupungilla on vahva tahtotila kehittää Oulua merikaupunkina

Merikaupunki Oulu -tavoitesuunnitelmatyön toivottiin saavuttavan kaupunkilaisten ja toimijoiden laajaa osallistumista, ja tavoitesuunnitelmatyön aikana tähän panostetaankin mm. avointa kyselyä ja erilaisia työpajoja hyödyntäen. Aihe on herättänyt runsaasti kiinnostusta kaupunkilaisten, yritysten, yhdistysten ja päättäjien keskuudessa.

Osana tavoitesuunnitelmaa toteutettiin keväällä 2020 kysely, johon saatiin yhteensä upeat 1 077 vastausta. Kiitos kaikille vastaajille!

Kysely vahvisti käsitystä siitä, että merellisyys aiheena kiinnostaa Oulussa suuresti mutta näkyy tällä hetkellä heikosti. Vastauksissa toivottiin merellisyyden näkyvän tulevaisuudessa nykyistä vahvemmin, ja annettiin runsaasti ideoita eri alueiden kehittämiseen. Erityisesti vastauksissa toivottiin virkistysreittejä ja näkymien avaamista merelle, satamien kehittämistä sekä palveluita ja tapahtumia.

 Oulun meri- ja ranta-alueiden keskeisimmät kehittämistarpeet
Useille vastaajille tärkeitä merellisiä paikkoja löytyi pitkin koko Oulun meri- ja ranta-aluetta. Suurimmalle osalle vastaajista tärkeimpiä paikkoja olivat Ranta-Toppilan ja Hietasaaren välinen alue Nallikari vetonaulanaan. Myös Martinniemen sataman ympäristö, Virpiniemen ympäristö Runtelinharjuineen, Kiviniemi, Herukka-Pateniemen rantareitit, Letonniemi sekä Varjakansaari olivat monille tärkeitä merellisiä paikkoja. Kraaseli ja Kotakari nousivat esille kiinnostavina kohteina. Lisäksi vastauksista nousivat esille veneilijöille tärkeät paikat kuten Kattilankalla, Maijanletto ja Kropsu, joka on talvellakin suosittu retkeilykohde.

Kyselyn vastauksia on hyödynnetty Oulun meri- ja ranta-alueiden kehittämisprofiilien suunnittelussa. Vastaajat mm. toivoivat tulevaisuudessa näkevänsä Liminganlahden ja ns. Kellon saariston (mm. Kraaseli ja Kotakari) selkeästi samanlaisena luonnonmukaisena alueena kuin nyt, ja alueilla onkin merkittäviä luontoarvoja. Eniten rakentamista ja toimintoja toivottiin Toppilan ja Pateniemen ranta-alueille sekä Virpiniemeen ja Kiviniemeen. Vastauksissa useilla alueilla korostuivat sekä luonnonmukaisuus että toimintojen kehittäminen. Muutosta nykyiseen toivottiin eniten Varjakan sekä Toppilan ja Pateniemen ranta-alueille.

Kyselyn tuloksista kumpusi esiin toive kehittämisestä ja muutoksesta mutta tärkeitä luontoarvoja kunnioittaen, siten että yhä useampi pääsisi nauttimaan näistä merellisistä kohteista.

Merikaupunki Oulu -kyselyn tulokset

Merikaupunki Oulu -tavoitesuunnitelmatyön osana järjestettiin kyselyn ja visiotyöpajan vastauksia hyädyntävä karttatyöpaja 21.9.2020.

 

Melojia Nallikarissa

Video sekä kuvia rannoilta ja saaristosta.

Yhteystiedot:

Yleiskaavapäällikkö
Paula Paajanen
p. 044 703 1233

Lyhytosoite tälle sivulle
www.ouka.fi/merikaupunkioulu
#merikaupunkioulu

Ilmakuvat: Suomen Ilmakuvat Oy 2019

Tutustu myös
Suistokaupunkivisioon

Ulkoilijat merenjäällä

Varjakan venesatama


Rajahaudan venesatama


Kellon Kiviniemen venesatama

Kellon saaristo

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/merikaupunkioulu