Kulttuuriympäristö

Kulttuuriympäristötyöryhmän kokoonpano

Kokoonpano 3 / 2019 lähtien

Oulun kaupungin viranhaltijat:
Paula Paajanen, yleiskaavapäällikkö, yleiskaavoitus, pj.
Juha Kaisanlahti, hankepäällikkö, tilapalvelut, vpj.
Pasi Kovalainen, museonjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan museo
Janne Rajala, kaupunginarkkitehti, rakennusvalvonta
Suvi Korpinen, kaavoitusarkkitehti, asemakaavoitus
Veera Sanaksenaho, maisema-arkkitehti, katu- ja viherpalvelut
Sakari Kela, isännöitsijä, maa ja mittaus

Sihteeri:
Pia Krogius, kaavoitusarkkitehti, yleiskaavoitus

LINKKEJÄ
Oulun kaupunki

Oulun arkkitehtuuriohjelma, 2017

Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma, 2002

Kulttuuriympäristöohjelma

Rakennushistoriaselvitykset

Inventoinnit

Pohjois-Pohjanmaan museo

Arvokkaita alueita Oulussa 2015

Kaavoitus Oulussa -opas

Oulun historialliset kartat

LINKKEJÄ
Suomi ja maailma

Kulttuuriympäristön
palveluikkuna

Rakennusperinto.fi

Museovirasto

Ympäristöhallinto:
Kulttuuriympäristö
Elinympäristö ja kaavoitus
Rakentaminen

Arkkitehtuurimuseo

Alvar Aalto -säätiö
Alvar Aalto -kaupunkien verkosto

Icomos

Docomomo

ICCROM