Viheraluesuunnittelu


Oulun kaupungin yleisten alueiden ympäristösuunnittelusta vastaa katu- ja viherpalveluiden viheraluetiimi. Yleisiä viheralueita ovat esimerkiksi puistot, leikkipuistot, koira-aitaukset, katuviheralueet ja puistometsät. Ympäristösuunnittelua tehdään maankäytön suunnittelun eri vaiheissa. Suunnitelmien mittakaava ja tarkkuustaso vaihtelevat suunnitteluvaiheen mukaan.

Yleissuunnittelu ja strateginen suunnittelu

Oulun viheralueverkostoa käsitellään kokonaisuudessaan Uuden Oulun yleiskaavassa. Yleiskaavaan liittyvän ympäristösuunnittelun tarkoituksena on varata riittävät alueet ja reitit virkistykselle koko Oulun alueella luonto- ja maisema-arvot huomioiden.

Asemakaavoituksen yhteydessä laaditaan uusille asuinalueille ympäristön yleissuunnitelma. Siinä esitetään viheralueiden määrä, käyttötarkoitus ja hoidon taso sekä arvioidaan viheralueiden rakentamisen alustavat kustannukset. Ympäristön yleissuunnitelmat ovat nähtävillä kuntalaisille yhdessä asemakaavaehdotuksen kanssa hankkeen projektikortilla.

Viheralueiden yleissuunnitelmia laaditaan lisäksi kunnostustarpeessa oleville vanhoille asuinalueille ja yksittäisiin, vaativiin puistokohteisiin.

Toteutussuunnittelu

Ennen viheralueiden rakentamista tai peruskorjausta laaditaan tarkemmat ympäristön rakennussuunnitelmat. Rakennussuunnitelmissa esitetään yksityiskohtaisesti pintamateriaalit, kuivatus, kulkureitit, istutukset, valaistus, kalusteet ja varusteet.

Osallistuminen ja päätöksenteko

Uusien ja vaikutuksiltaan merkittävien ympäristösuunnitelmien hyväksymisestä päättää yhdyskuntalautakunta. Näitä ovat esimerkiksi uudet leikkipuistosuunnitelmat ja keskustan puistosuunnitelmat. Ympäristösuunnitelmien nähtävilläolosta kuulutetaan paikallislehdessä ja internetissä Suunnitelmat ja hankkeet -sivulla. Ympäristösuunnitelmaehdotukset ovat nähtävänä kaksi viikkoa Oulu10:ssä (Torikatu 10).

Suunnitelmat niistä kohteista, joissa tapahtuu vain vähäisiä muutoksia, hyväksyy kaupungininsinööri. Tällaisia ovat esimerkiksi leikkipuistojen peruskorjaussuunnitelmat. Peruskorjattavien leikkipuistojen suunnittelusta tiedotetaan puistoon rajautuvien kiinteistöjen haltijoita.

Oulun Infra

  • Postiosoite postal PL 69, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Vaihde work 08 558 410
    Kaupungin puhelinpalvelunro work
    08 558 558 00
  • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.