Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myynti

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyynti

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyynti on luvanvaraista. Vähittäismyyntilupaa haetaan myyntipaikan sijaintikunnalta tai liikennevälineiden osalta toiminnanharjoittajan kotikunnalta.  Lupa on myyntipaikka- ja luvanhaltijakohtainen.

Lupahakemus ja ohjeet sen täyttämiseen (sekä sähköinen että tulostettava paperiversio) löytyvät Valviran sivuilta. Hakemuksen liitteenä on toimitettava tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyynnin omavalvontasuunnitelma. Omavalvontaopas ja omavalvontasuunnitelmamalli löytyvät  Valviran sivulta.

Vähittäismyyntiluvan haltijan on ilmoitettava etukäteen kunnalle lupahakemuksessa ilmoitetun toiminnan muuttamisesta ja myynnin lopettamisesta. Muutosilmoituksen ja myynnin lopettamisilmoituksen voi tehdä Valviran sivuilla olevalla ladattavalla ja tulostettavalla lomakkeella.

Kunnan on perittävä vähittäismyyntiluvan hakijalta myyntiluvasta hyväksymänsä taksan mukainen maksu. Lisäksi myyntiluvan haltijalta peritään myynnin valvonnasta ja valvontaan liittyvistä toimenpiteistä vuosittainen myyntipistekohtainen valvontamaksu.

Nikotiininesteiden myynti

Toiminnanharjoittaja, jolla on vanhan tupakkalain nojalla myönnetty tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa, saa myydä samassa myyntipaikassa myös nikotiininesteitä sen jälkeen, kun

 1. hän on tehnyt luvan myöntäneelle kunnalle kirjallisen ilmoituksen asiasta ja
 2. toimittanut kunnalle päivityksen luvan myöntämisen edellytyksenä olevista tiedoista (omavalvontasuunnitelma sekä tuotteiden sijoittelu sis. selvityksen myyntipisteiden lukumäärästä ja sijainnista).

Valviran sivuilta löytyy ilmoituslomake nikotiininesteiden vähittäismyyntiinValvontaviranomainen käsittelee ilmoituksen, josta peritään Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunnan hyväksymän taksan mukainen maksu.

Tukkumyynti

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden tukkumyynnistä on tehtävä kirjallinen ilmoitus myyntipaikan sijaintikunnalle. Yksinkertaisin tapa on tehdä ilmoitus sähköisesti  Valviran sivuilla. Kunnalle on ilmoitettava etukäteen toiminnan muuttamisesta sekä toiminnan lopettamisesta.

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden tukkumyyjä ei tarvitse vähittäismyyntilupaa, ellei hän myy tuotteita suoraan kuluttajalle.

Kunnan on perittävä tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden tukkumyynti-ilmoitusta koskevasta käsittelystä hyväksymänsä taksan mukainen maksu.

Oulun seudun ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Henkilökunnan yhteystiedot
 • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
 • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.