Terveydensuojelu

Terveydensuojelu

Oulun seudun ympäristötoimi valvoo toimialueellaan sijaitsevien terveydensuojelulain 13 §:n mukaisten kohteiden terveydellisiä oloja. Terveydensuojelulain mukaisen valvonnan tavoitteena on selvittää, aiheutuuko toiminnasta terveyshaittaa tai esiintyykö tarkastuskohteessa sellaisia tekijöitä tai olosuhteita, joiden vuoksi terveyshaittaa voi syntyä.

Terveydensuojelulain mukaiseen säännölliseen valvontaan kuuluu mm. vesilaitokset, päiväkodit, koulut, oppilaitokset, korkeakoulut, sosiaalialan yksiköt, majoitustilat, liikuntatilat, yleiset saunat, kauneushoitolat, tatuointi- ja lävistys, solariumit, nuorisotilat, uimavesivalvonta uimahalleissa ja uimarannoilla.

Ilmoitusmenettely

Mikäli haluat perustaa yllä mainitun toiminnan toimi näin:

 • selvitä rakennusvalvonnan, paloviranomaisen vaatimukset
 • katso suunnitteluohjeita huoneiston perustamiseen
 • pyydä suunnitelmista ympäristötoimen ennakkolausunto ja liitä se rakennuslupahakemukseen. Mikäli ennakkolausuntoa ei ole, rakennusvalvonta pyytää ympäristötoimen lausunnon
 • tee terveydensuojelulain 13§:n mukainen ilmoitus Oulun seudun ympäristötoimeen viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista ja liitä ilmoitukseen tarpeelliset piirustukset (asema-, pohja- ja LVI-piirustukset). Ilmoituksen voi tehdä myös sähköisesti. Ilmoitus käsitellään ja ilmoituksen tekijälle annetaan todistus ilmoituksen vastaanottamisesta. Ilmoituksen käsittelystä peritään ympäristötoimen johtokunnan hyväksymän taksan mukainen maksu

Tee myös ilmoitus toiminnan olennaisesta muuttamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta.

 Omavalvonta

Terveydensuojelulain 2 §:n mukaan toiminnanharjoittajalla on velvollisuus tunnistaa toimintaan liittyvät riskit, seurata niihin vaikuttavia tekijöitä ja estää terveyshaittojen synty, omavalvonta.

Toiminnanharjoittajan on suositeltavaa laatia kirjallinen omavalvontasuunnitelma, joka on kaikkien luettavissa, käytettävissä ja hyödynnettävissä toiminnan ylläpitämisessä sekä kehittämisessä. Kirjallinen omavalvontasuunnitelma on hyvä työkalu myös henkilökunnan perehdyttämisessä. Omavalvontaohje linkkinä.

Suunnitelmallinen valvonta

Käsittelyn jälkeen ilmoitetut toiminnat tulevat suunnitelmallisen valvonnan piiriin. Tarkastukset tehdään 1-6 kuukauden kuluessa toiminnan aloittamisesta.  Ensimmäinen tarkastus on maksullinen suunnitelmallinen tarkastus ja tarkastusajankohta sovitaan erikseen toiminnanharjoittajan tai tämän edustajan kanssa.

Alkutarkastuksen jälkeen terveydensuojelulain mukaiset kohteet tarkastetaan Oulun seudun ympäristötoimen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukaan. Tarvittaessa kohteissa voidaan käydä useamminkin esimerkiksi asiakasvalituksen tai ilmenneen sisäilmaongelman vuoksi . Valvontasuunnitelmasta löytyy terveydensuojelulain mukaisten kohteiden tarkastustiheydet.

Oulun seudun ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Henkilökunnan yhteystiedot
 • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
 • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.