Oulun seudun ympäristötoimi

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunta toimii kunnallisena ympäristönsuojelu-, ympäristöterveydenhuolto- ja eläinlääkintäviranomaisena.

Ympäristötoimen toimialueeseen kuuluu seitsemän kuntaa: Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä. Alueella on noin 250 000 asukasta (1.1.2019) ja alueen kokonaispinta-ala on 7 300 km2. Toimintaa koskeva kuntien välinen sopimus (pdf) vuosille 2017–2020 on hyväksytty kuntien valtuustoissa loppuvuodesta 2016 ja Oulun kaupunginvaltuustossa 09.01.2017 § 12. Toiminnasta määrätään Oulun kaupungin hallintosäännöllä ja jatkodelegoinnilla.

Viranomaistehtäviä hoitaa Oulun seudun ympäristötoimi, joka jakaantuu kolmeen yksikköön ja hallintoon:

Ympäristötoimen tavoitteena on turvata Oulun seudun asukkaille viihtyisä ja terveellinen elinympäristö sekä säilyttää alueen luonnon toimintakyky ja monimuotoisuus.

Kartta ympäristötoimen toimialueesta. Kuvasta käy ilmi, että toimialueeseen kuuluvat Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä.

 

Oulun seudun ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
  • Sähköposti
  • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
  • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

    Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Tietosuojaselosteet

Näihin tietosuojaselosteisiin saattaa tulla päivityksiä esimerkiksi toimintatapojemme tai järjestelmiemme muuttuessa tai kehittyessä tai tietosuojasuositusten vaihtuessa. Voimme joutua tekemään päivityksiä myös lainsäädännön muuttuessa. Mahdolliset muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn tietosuojaselosteemme.