Luonnon virkistyskäyttö

 

Oulun ja lähiseudun luonto antaa erinomaiset mahdollisuudet sen virkistyskäyttöön. Mahdollisuuksia on monin paikoin lisätty rakentamalla erillisiä virkistyskäyttöä palvelevia rakenteita, kuten luontopolkuja, nuotiopaikkoja, lintutorneja ja pysäköintipaikkoja.

Virkistyskäyttöä edistävät Oulussa ja Oulun seudulla Oulun seudun ympäristötoimen ja alueen kuntien lisäksi myös liikuntavirasto sekä yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut.

Sanginjoen ulkometsän käytön kehittämisen työpajan tulokset

Sanginjoen ulkometsän itäosan kehittämiseksi pidettiin Ympäristötalolla 19.9.2019 klo 17-19 työpaja. Työpajassa ideoitiin ja koostettiin näkemyksiä retkeilyn, ulkoilun, vapaa-ajankäytön ja virkistyksen mahdollisuuksista Sanginjoella. Kiitos aktiivisesta osallistumisesta ja hyvistä kehittämisehdotuksista!

Tutustu työpajan tuloksiin työpisteittäin:

Isokankaanreitti

Kalimeenkierros

Riistapolku

Työpajan lopussa pidetyn kyselyn tulokset

 

Sanginjoen alueen kehittämistä jatkaa vuoden 2021 keväästä lähtien Metsähallitus, jonka omistukseen alue siirtyy.

 

Lisää Oulun seudun luonnon virkistyskäyttömahdollisuuksista saat seuraavista linkeistä:

Jokamiehenoikeudet (ja -velvollisuudet)

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 32 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin vaihde work 08 558 410
 • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Oulun seudun
ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
 • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.