Leirintäalueet

Leirintäalueella tarkoitetaan ulkoilulaissa aluetta, jolla majoitutaan tilapäisesti ja yleensä vapaa-aikana

 • leirintämökkiin,
 • telttaan,
 • matkailuperävaunuun tai
 • matkailuajoneuvoon ja
 • jolla on yhteensä vähintään 25 leirintämökkiä taikka teltalle, matkailuperävaunulle tai matkailuajoneuvolle varattua paikkaa.

Alue, jolla on vähintään 10 leirintämökkiä, on kuitenkin aina leirintäalue.

Ulkoilulain säännökset leirintäalueista koskevat muutakin vastaavanlaiseen majoittumiseen tarkoitettua aluetta, jolla olevissa, enintään yhdelle ruokakunnalle tai pienryhmälle tarkoitetuissa rakennuksissa on yhteensä yli 40 vuodepaikkaa.

Tilapäinen leirintäalue on alue, jolle on tarkoitus enintään 14 vuorokauden ajaksi majoittaa telttoihin tai enintään tämän ajan siellä pidettäviin matkailuperävaunuihin tai matkailuajoneuvoihin yli 100 henkilöä.

Tee ilmoitus leirintäalueesta, mikäli ei ole tarpeen antaa määräyksiä, ilmoitus merkitään vastaanotetuksi ja saatetaan tiedoksi ilmoittajalle. Ilmoituksen johdosta pyydetään tarpeelliset lausunnot esim. Liikennevirastosta ja ympäristönsuojelusta.

Tee majoitus- ja kokoontumishuoneistoista ilmoitus ennen toiminnan aloittamista. Ilmoituksen käsittelystä annetaan maksullinen todistus.

Tee keittiö- ja ruoanvalmistustiloista elintarvikelain mukainen ilmoitus ennen toiminnan aloittamista. Ilmoituksen käsittelystä annetaan maksullinen todistus ilmoittajalle.

Lainsäädäntöä

 • Ulkoilulaki (606/1973)
 • Terveydensuojelulaki (763/1994)
 • Elintarvikelaki (23/2006)

Oulun seudun ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Henkilökunnan yhteystiedot
 • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
 • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.