Jätehuolto asuinkiinteistöllä

Kaikilla kiinteistöillä tulee olla polttokelpoisen jätteen keräysastia.

Jokainen kiinteistö kuuluu kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen, jokaisella kiinteistöllä on sopimus jätteenkuljetuksesta jätehuoltoyrityksen kanssa. Yrityksen voi kilpailuttaa ja valita itse.

Kiinteistöllä syntyvät jätteet on lajiteltava jätehuoltomääräysten mukaisesti. Lajittelu myös vähentää kalliimman polttokelpoisen jätteen määrää.

Kun kiinteistöllä on vähintään neljä huoneistoa, jätetilassa on oltava keräysastia polttokelpoisen jätteen lisäksi myös biojätteelle, kartongille, lasille, metallille ja paperille.

Keräyksen voi järjestää useamman kiinteistön kimppana. Lähinaapurit tai saman kadun tai tien kiinteistöt voivat käyttää yhteisiä jäteastioita. Kimppa voi jakaa laskun haluamallaan tavalla. Tavallisin ja käytännöllisin tapa lienee, että jokainen kimpan kiinteistö saa yritykseltä oman jätelaskun.

Kompostointiin kannustetaan: polttokelpoisen jätteen keräysastioiden tyhjennysväliä voidaan pidentää kolmeen kuukauteen, jos polttokelpoisen jätteen joukossa ei ole biojätettä.

Kiinteistöt voivat kompostoida bio- tai puutarhajätteet. Komposti on sijoitettava ja hoidettava niin, ettei siitä aiheudu haittaa naapurustolle.

Jätteiden sekä käsitellyn puun poltto on kielletty avopolttona tai tulisijoissa. Risuja ja oksia sekä käsittelemätöntä puuta (puhdasta maalaamatonta, lakkaamatonta puuta) voi polttaa vähäisiä määriä muun polttoaineen seassa.

Kesäasuntojen jätehuollon järjestäminen

Vapaa-ajan asuntojen on järjestettävä jätteenkuljetus kiinteistölle, alueellisia jätepisteitä ei mökkiläisille ole.

Vapaa-ajan asuntoja koskevat samat säännöt kuin vakituisia asuntoja. Kesäaikana, 1.6.–31.8., käytössä olevien vapaa-ajan asuntojen liittymisvelvollisuus on kuitenkin hieman joustavampi, sillä niiden on liityttävä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen vähintään kesäajaksi ja polttokelpoisen jätteen keräysastia on tyhjennettävä vähintään kaksi (2) kertaa kesäkauden aikana. Ja jos polttokelpoisen jätteen astia ei sisällä biojätettä, jäteastia on tyhjennettävä vähintään kerran kesäkauden aikana.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin work Vaihde p. 08 558 410 work Palvelunro p. 08 558 558 00
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.