Erityishuolto-ohjelma 

Kehitysvammalain nojalla myönnettyjä palveluja saaville henkilöille laaditaan palvelusuunnitelman lisäksi erityishuolto-ohjelma. Asiakkaan erityishuolto-ohjelman valmistelee erityisryhmien palveluohjauksen palveluohjaaja tai sosiaalityöntekijä. Sosiaalityöntekijä tekee esityksen erityishuollon johtoryhmälle erityishuolto-ohjelman hyväksymiseksi. Erityishuolto-ohjelma sisältää asiakkaalle kehitysvammalain nojalla myönnetyt palvelut. Päätös erityishuolto-ohjelmasta tehdään sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmään ja päätös annetaan tiedoksi asiakkaalle.

Erityishuolto-ohjelmassa määritellyistä palveluista tehdään vielä erilliset päätökset.

Oulun kaupungin erityishuollon johtoryhmässä on edustettuna lääketieteellinen, kasvatustieteellinen ja sosiaalihuollollinen asiantuntemus. Jäseninä toimivat Oulun kaupungin sosiaalipalveluiden palvelupäällikkö Marja Salo (pj.), erityisryhmien asumis- ja päiväpalveluiden palvelupäällikkö Merja Halonen, erityisryhmien palveluohjauksen palveluesimies Kristiina Okkonen, sivistys- ja kulttuuripalveluiden suunnittelija Jaana Valtanen ja terveyspalveluiden lastenlääkäri Päivi Vähäsarja.

 

Erityishuollon johtoryhmä kokoontuu vuonna 2020 seuraavasti

31.1.
20.3.
24.4.

14.8.2020
2.10.2020
20.11.2020
11.12.2020

 

 

Kehitysvammalaki