Jokirannan koulun korvaava uudisrakennus

 

Tiedote työmaalta syyskuu 2019 (pdf)

 

Kuukauden nosto:

Kuvassa viikkokalenteri, last planner, jollaista käytetään työmaalla.

Suunnittelun ja työmaan aikataulutuksen työkaluna käytetään Last Planner -menetelmää. Se koostuu suuresta taulusta, johon on merkitty viikot ja suunnittelijat sekä urakoitsijat. Taulukkoa täytetään yksinkertaisesti post-it-lapuilla, joilla merkitään tärkeät kokonaisuudet/asiat ja niille asetetaan määräpäivät. Menetelmän tehokkuus perustuu yksinkertaisuuteen ja helppoon havainnollistamiseen. Last Plannerin käyttö on todettu erittäin hyväksi jo tässä vaiheessa projektia

Työmaan yleisilme 2.9.2019

Kuva Jokirannan koulun työmaalta. Kuvassa perustuksia ja nosturi.

Mediatiedotteet

18.6. Jokirannan koulun rakennustyöt alkavat Oulussa