Ajankohtaista

< Takaisin

Hiekanpoisto kaduilta alkaa Oulussa

Hiekoitushiekan poisto aloitetaan Oulussa, kun lumi on sulanut väyliltä eikä liukkauden torjuntaa enää tarvita. Yleensä hiekanpoisto päästään aloittamaan koko kalustolla huhtikuun puolivälissä, mutta aloitusajankohta riippuu kevään etenemisestä.  Ennakkoharjauksia tehdään tänä vuonna keskustan alueella jo ennen pääsiäistä ja edetään keskustasta Tuiran suuntaan. Yö- ja aamupakkaset saattavat viivästyttää harjausten aloitusta.

Harjaukset tehdään katujen kunnossapitoluokituksen mukaisessa järjestyksessä. Työ aloitetaan I-luokan pääliikenneväyliltä edeten kokoojakaduilta asuntokaduille, jotka harjataan viimeisenä. Pölyämistä estetään riittävällä kastelulla ennen hiekan poistamista. Pölyntorjuntaa tehdään tarvittaessa myös laimennetulla kalsiumkloridiliuoksella.

Pääpyöräteillä hiekanpoisto käynnistetään keväällä heti, kun polanne on pääosin sulanut ja säätila sen sallii. Työ valmistuu kahden viikon kuluessa sen aloittamisesta.  Pääpyöräteillä liukkautta voidaan tarvittaessa torjua kemiallisella liuoksella myös harjauksen jälkeen.  Liuoksena käytetään formiaatteja tai muita ympäristöä vähän rasittavia tuotteita.

Jakolinkki