Katso ajankohtaista tietoa koronaviruksesta Oulussa ja toimintaohjeet osoitteessa www.ouka.fi/korona

Ajankohtaista

< Takaisin

Oulussa ollaan huolissaan huumaavien aineiden käytöstä - Päihdetilannekyselyn 2020 tuloksia

Tiedote 7.4.2021

Oulun kaupungin joulukuussa 2020 toteutetun päihdetilannekyselyn mukaan oululaisilla on eniten havaintoja alaikäisten alkoholin käytöstä ja tupakoinnista. Kahden vuoden takaiseen kyselyyn verrattuna havaintojen osuus on kuitenkin huomattavasti vähentynyt. Alaikäisten kannabiksen tai muiden huumausaineiden käytöstä havaintoja oli 23 prosentilla vastaajista. Noin joka neljäs oululainen ilmoitti havainneensa alkoholin, tupakkatuotteiden tai nuuskan välittämistä alaikäisille viimeisen vuoden aikana. Kyselyn perusteella näyttää siltä, että vähittäismyynnin ikärajavalvonta toteutuu alkoholin ja tupakkatuotteiden osalta hyvin.

Päihtyneiden käyttäytyminen julkisilla paikoilla tuo turvattomuutta

Päihteistä ja turvallisesta kaupunkiympäristöstä kysyttäessä puolet vastaajista kertoi pelänneensä kadulla tai muulla julkisella paikalla kohtaamiaan päihtyneitä. Päihtyneen henkilön ahdistelemaksi tai kiusaamaksi kertoi viimeisen vuoden aikana joutuneensa noin joka neljäs vastaaja. Yleensä ahdistelu oli huutelua tai rahan pummaamista kaupungin keskustassa, kauppaliikkeiden edustalla ja jonkin verran myös linja-autoissa ja pysäkeillä. Vastaajista reilu 60 prosenttia oli sitä mieltä, että alkoholin anniskeluun ja myyntiin päihtyneelle pitäisi suhtautua nykyistä tiukemmin Oulun ravintoloissa ja kaupoissa.

”Ahdistelu on ollut sanallista ja sitä on esiintynyt esimerkiksi niissä tilanteissa, kun kävelen päihtyneen henkilön ohi tai olen odottanut julkisella paikalla toista ihmistä tai joukkoliikennettä. Minulta on myös yritetty pyytää rahaa.”

Huumeiden käyttö huolestuttaa oululaisia

Oululaisista vastaajista noin joka toinen oli sitä mieltä, että alkoholia ja muita päihteitä käytetään Oulussa liikaa. Alkoholin lisäksi eniten havaintoja oli erityisesti lääkkeiden, kannabiksen ja amfetamiinin käytöstä. Kyselyssä korona-aika huomioitiin kysymällä vastaajan huolta omasta ja läheisen päihteidenkäytöstä sekä rahapelaamisesta viimeisen puolen vuoden aikana. Joka kymmenes vastaaja oli ollut huolissaan omasta alkoholinkäytöstään tänä aikana. Vastauksissa oli muutamia mainintoja korona-ajan ja etätyön vaikutuksista omaan päihteidenkäyttöön. Vastaajista 40 prosenttia oli ollut huolissaan läheisensä päihteidenkäytöstä. Pääasiassa huoli koski alkoholinkäyttöä.

”Alkoholi. Etenkin näin etätyö aikana on helppo huomata, että jatkuvasti `tissuttelee`. Vaikka suositeltu viikoittainen annosmäärä ei ylity, on se silti terveydelle haitallista.”

Rahapelaamista ei oteta puheeksi

Kyselyn vastauksista käy ilmi, että päihteiden käytön ja rahapelaamisen puheeksi ottamisessa lääkärien ja terveydenhoitajien vastaanotoilla on edelleen parantamisen varaa. Tupakoinnista ja alkoholin käytöstä kysytään eniten, rahapelaamisesta ei juuri lainkaan. Tästä syystä myös tieto Oulun kaupungin tarjoamista palveluista ja tuesta jää saamatta. Vastaajista yli puolet ei tiennyt, mitä tukea riippuvuuksien hoitoon on tarjolla tai mistä tietoa voisi saada.

Tutkittuun tietoon luotetaan

Kun vastaajilta kysyttiin keinoja päihdehaittojen ehkäisemiseksi, tutkittuun tietoon perustuvaa ja kohdennettua valistusta pidetiin edelleen yhtenä vaikuttavimmista keinoista. Moni vastaaja oli sitä mieltä, että päihteiden riskikäyttöön pitäisi puuttua riittävän varhain. Toisaalta päihteiden ongelmakäyttäjille pitäisi olla tarjolla matalan kynnyksen palveluita ja hoitoon pääsyn nykyistä helpompaa. Päihdeongelmaan liittyvän stigman hälventämisen arveltiin helpottavan sekä asian puheeksi ottamista että hoitoon hakeutumista.

Oululaisten mielestä nuorille pitäisi olla tarjolla päihteettömiä vapaa-ajantiloja sekä koulutus- ja harrastusmahdollisuuksia. Päihde- ja nuorisotyöntekijöiden toivottiin jalkautuvan nykyistä enemmän ihmisten pariin. Moni vastaaja esitti ratkaisuksi myös valvonnan tiukentamista.

Kahden vuoden välein toteutettava päihdetilannekysely tehtiin nyt kolmannen kerran 1.12.-31.12.2020 välisenä aikana nettikyselynä. Kuntalaisilla oli mahdollisuus kertoa mielipiteensä ja kokemuksensa Oulun kaupungin päihdetilanteesta sekä ehdottaa keinoja päihdehaittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Vastaajia oli kaiken kaikkiaan 622. Naisia vastaajista oli 65 prosenttia. Eniten vastaajia oli nuorten aikuisten ikäryhmässä 31–45-vuotiaat. Kysely on osa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Pakka-toimintamallia.

Jakolinkki

Poikkeuksia aukioloajoissa

Arkipyhät ja lomakaudet vaikuttavat aukioloihimme.

Aukioloaikojen poikkeukset kootaan yhdelle sivulle.