Katso ajankohtaista tietoa koronaviruksesta Oulussa ja toimintaohjeet osoitteessa www.ouka.fi/korona

Ajankohtaista

< Takaisin

Oulussa kasvua kiireellisesti sijoitettujen lasten määrässä – perhehoidon osuus kuutoskaupunkien korkein

Suomen kuusi suurinta kaupunkia Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu ja Turku tekevät Kuusikko-yhteistyötä, jossa vuosittain vertaillaan tilastollisesti muun muassa kaupunkien sosiaali- ja terveyspalveluja. Tuoreet raportit löytyvät osoitteesta www.kuusikkokunnat.fi.


Lastensuojelua koskevan kuusikkoraportin mukaan Oulussa tehtiin vuonna 2019 yhteensä 7740 lastensuojeluilmoitusta, jotka kohdistuivat 3913 eri lapseen eli 8,9 prosenttiin oululaisista 0–17-vuotiasta lapsista. Palvelutarpeen arviointi tehtiin 1958 lapselle, lastensuojelun tarve todettiin 15,1 prosentissa tehdyistä arvioista. 


Suomen kuudessa suurimmassa kaupungissa lastensuojeluilmoituksen kohteena oli 8,8 prosenttia suurten kaupunkien 0–17-vuotiaista lapsista ja nuorista. Lastensuojelun tarve todettiin viidenneksessä tehdyistä palvelutarpeen arvioista.


Kuutoskaupungeissa oli vuonna 2019 yhteensä 19 075 lastensuojelun 0–17-vuotiasta asiakasta eli 5,7 prosenttia vastaavan ikäisestä väestöstä. Oulussa lastensuojelun asiakkaina oli 2707 alaikäistä lasta, 6,1 prosenttia oululaisista alaikäisistä lapsista. Lastensuojelun asiakkaiden määrä kasvoi eniten Oulussa, 4,2 prosenttia. 


Oulussa kiireellisesti sijoitettujen lasten määrä kasvoi runsaasti – syynä usein päihdeongelmat


Oulussa sijoitettiin kiireellisesti 236 lasta kodin ulkopuolelle vuoden 2019 aikana. Muutos vuoteen 2018 on 29,7 prosenttia, mikä on selkeästi suurin kasvu kuutoskunnista. Kuutoskaupungeissa sijoitettiin vuonna 2019 kiireellisesti yhteensä 1 516 lasta eli 11,1 prosenttia enemmän kuin edeltävänä vuonna. 


Vuonna 2020 kiireellisten sijoitusten määrä on Oulussa kasvanut edelleen alkuvuoden aikana. Kun vuonna 2019 kiireellisesti sijoitettuja lapsia oli tammi–toukokuussa 64, tänä vuonna samana aikana on kiireellisesti sijoitettu 153 lasta. Korona-aika on nostanut lukua entisestään, mutta kasvua oli jo ennen korona-epidemiaa.


Oulun kaupungin vs. sosiaalijohtajan, palvelupäällikkö Marja Salon mukaan kiireellisten sijoitusten syitä ja sijoitusta edeltäviä palveluita on selvitetty. ”Kiireellisten sijoitusten syynä on usein joko vanhempien tai nuoren päihdeongelmat. Toimintatapoja ja palveluita kehitetään siten, että päihde- ja mielenterveysongelmiin pystyttäisiin vastaamaan nykyistä paremmin ja riittävän varhaisessa vaiheessa”, Salo kertoo.


Oulussa perhehoidon osuus on ollut kuutoskaupunkien korkein


Kuutoskaupungeissa kodin ulkopuolelle sijoitettuna oli yhteensä 5 614 lasta, mikä on 1,7 prosenttia kuutoskaupunkien 0-17 vuotiaiden lasten lukumäärästä. Oulussa sijoitettuja lapsia oli 660, mikä on 1,5 prosenttia alaikäisistä lapsista. Kaikissa kuutoskaupungeissa oli sijoitettuna suhteellisesti eniten 13-17-vuotiaita.


Perhehoidon osuus sijoitusten hoitovuorokausista on hieman laskenut tai pysynyt lähes muuttumattomana viimeisten muutamien vuosien aikana. Oulussa perhehoidon osuus on ollut kuutoskaupunkien korkein – vuonna 2019 se oli 80,2 prosenttia.


Suurin osa lastensuojelun kustannuksista syntyy sijoituksista 


Lastensuojelun kokonaiskustannukset olivat kuutoskaupungeissa lähes 400,5 miljoonaa euroa vuonna 2019. Oulussa lastensuojelun kustannukset olivat 35,6 miljoonaa euroa, kustannukset nousivat 9,1 prosenttia edellisvuodesta. Kustannukset nousivat kaikissa kuutoskaupungeissa, paitsi Turussa. 


Suurin osa lastensuojelun kustannuksista syntyy sijoituksista. Sijoitusten osuus kustannuksista vaihteli Oulun 69,1 prosentista Helsingin 83,3 prosenttiin. 

Jakolinkki

Poikkeuksia aukioloajoissa

Arkipyhät ja lomakaudet vaikuttavat aukioloihimme.

Aukioloaikojen poikkeukset kootaan yhdelle sivulle.