Sähkösuunnittelija- ja urakoitsija

Sähkösuunnittelija

Suomen sähköalan suunnittelijoiden ja suunnittelutoimistojen yhdistys Sähkösuunnittelijat NSS ry aloitti syksyllä 2004 yhteistyössä Suomen Konsulttiyhdistys SNIL ry:n, Sähköinsinööriliitto ry:n, Sähkötarkastusyhdistys SÄTY ry:n, Insinööriliitto IL ry:n sekä rakennuttajatahoa edustavan Senaatti-kiinteistöjen kanssa henkilösertifioinnin, jonka avulla asiakas voi varmistaa sähköteknisiin suunnittelijatehtäviin ehdolla olevien henkilöiden pätevyyden eri vaativuusluokkien mukaisissa suunnittelukohteissa. Myönnettävästä pätevyyden osoittavasta sertifioinnista päättää puolueeton lautakunta, joka koostuu nykyisin alla mainittujen asiantuntijaorganisaatioiden edustajista. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKESin edustaja toimii lautakunnan toimintaa avustavana asiantuntijana.

Sertifiointijärjestelmällä halutaan vakuuttaa asiakkaille, että suunnittelijalla on riittävästi koulutusta ja kokemusta, joilla hän suoriutuu tarjouskohteen projektinhallinnasta.

Pätevyysvaatimusten eri tasojen pohjana ovat olleet maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset koulutus- ja kohdevaatimukset. Luokitus porrastuu alimmasta C-luokasta korkeimpaan AA-luokkaan. Luokitus myönnetään henkilökohtaisesti suunnittelijalle.

Linkki sähkösuunnittelijan pätevyysrekisteriin

 

Sähköurakoitsija

Oikeudet sähkö- ja hissitöihin

Sähkö- ja hissitöitä saa Suomessa tehdä vain, mikäli täyttää asetetut vaatimukset ja toiminnan aloittamisesta on tehty ilmoitus Tukesin sähköurakoitsijarekisteriin. Sääntelyn piiriin kuuluvat sähköasennustyöt sekä sähkölaitteiden korjaustoiminta.

Linkki sähköurakoitsijoiden rekisteriin Turvatekniikan keskuksen TUKESin sivuilla:

http://rekisterit.tukes.fi/fi/Urakoitsijat/

/2.1.2014