Käyttöturvallisuus

Lainsäädäntö ja määräykset 

Rakentamismääräykset

Huom. perustelumuistiot!

Rakennusvalvontojen yhtenäiset käytännöt - Topten

Oulun rakennusvalvonta on mukana Suomen suurimpien kuntien laatimissa rakennusvalvontojen yhtenäisissä käytännöissä. Käytäntöjen tavoitteena on yhtenäistää vaatimuksia koko maassa. 

Pientalon palokortti - P3-paloluokan pientalon paloturvallisuuden perusteita

Lapsiportti uudisrakentamisessa Oulun kaupungissa

Suomen rakentamismääräyskokoelman opas Käyttöturvallisuus, Rakennuksen käytön ja huollon turvallisuus (luonnos)  s. 12 :

Asuinhuoneiston ja muun lasten käyttöön tarkoitetun huoneiston portaassa suositellaan niin sanottua lapsiporttia tai valmiutta sellaisen kiinnittämiseen porrassyöksyn molemmissa päissä.

Oulun kaupungissa uudisrakentamisessa lapsiportti on asennettava valmiiksi portaiden yläpäähän tai jos sille ei ole välitöntä tarvetta (huoneistoon ei ole tulossa heti asumaan lapsia), tehdään kiinnitykset valmiiksi, esim. poraamalla ruuvinreiät kiinnityskohtiin. Reiät voi peittää sopivalla tavalla, esim. tulppaamalla. Tarkastaja voi vaatia kiinnityksen esittämistä. Yläpään lapsiportti tulee olla siis joko paikoillaan, tai varastoituna asuntoon.

Alapään lapsiportti tulee olla helposti asennettavissa. Jos siihen sopii tavallinen esim. puurakenteinen lapsiportti ja kiinnitys on helppo toteuttaa, voi lapsiportin hankinnan jättää asukkaan huolehdittavaksi.

Jos kiinnittäminen on vaikeaa, vaatii esim. hitsaamista tai lasiin reikiä, on myös portaan alapään lapsiportti hankittava asuntoon ja sen kiinnikkeet on riittävällä valmiudella asennettava (esim. hitsaukset tehtävä) tai oltava helposti asennettavissa.