Meluntorjunta ja ääniolosuhteet

Lainsäädäntö ja määräykset 

Rakentamismääräykset

Rakennusvalvontojen yhtenäiset käytännöt - Topten

Oulun rakennusvalvonta on mukana Suomen suurimpien kuntien laatimissa rakennusvalvontojen yhtenäisissä käytännöissä. Käytäntöjen tavoitteena on yhtenäistää vaatimuksia koko maassa. 

Rakennushankkeen akustisen suunnittelun periaatteita

Ulkovaipan ääneneristyssuunnitelman esittäminen rakennuslupahakemuksen yhteydessä

Asuinhuoneiston ja sitä ympäröivien tilojen välisten akustisten vaatimusten osoittaminen (betonirunkoiset rakennukset)