Lumitilan mitoitus

Aurauslumen läjityksen vaatiman tilan laskentakaavoja tulee soveltaa tontinkäyttösuunnitelmien laatimisessa kaikissa paritaloa suuremmissa hankkeissa. Mitoituksessa lasketaan yhteen kaikkien tontilta aurattavien kulkuväylien ja talvikäyttöisten piha-alueiden pinta-ala, jonka mukaisesti laskentakaavalla saadaan selville lumenläjityksen edellyttämä pinta-alan tarve.

Laskuri lumitilan mitoittamiseen tontilla (xlxs)

Laskuri lumitilan mitoittamiseen kadulla (xlxs)

 

Lisätietoa luvan hakemisesta lumenläjitykseen