Tulisijat

Tälle sivulle kootut tulkinnat, ohjeet ja määräykset ovat vanhan rakentamismääräyskokoelman mukaisia. Tämän sivun ja sen alisivujen määräykset, ohjeet ja tulkinnat koskevat siten vain ennen 1.1.2018 haettuja lupia. 

Kaikissa luvissa, joita on haettu 1.1.2018 tai sen jälkeen, tulee noudattaa uudistuneen rakentamismääräyskokoelman mukaisia asetuksia. Uusista määräyksistä kootaan tulkintoja, ohjeita ja määräyksiä Oulun rakennusvalvonnan sivustolle pikku hiljaa. 

--------------------------------------------

Tulisija, savuhormi ja kantavat rakenteet on tehtävä erilleen halkeamien leviämisen estämiseksi. Muuratuissa rakenteissa tämä tarkoittaa ns. votsisauman eli limittämättömän muuraustavan käyttämistä eri osien välissä.

Tulisijan ja savuhormin on oltava yhteensopivia. Tulisijan ja savuhormin yhteensopivuus esitetään savupiippusuunnitelmassa.

Tulisijan käyttö, ohjeiden noudattaminen

Tulisijan valmistajan on toimitettava tulisijan käytöstä ohjeet, joissa määritellään maksimi puumäärä ja täyttökertojen lukumäärä. Tällainen mitoitus tehdään ns. turvallisuustestissä. Tulisijan valmistajan ohjeiden mukainen tulisijan käyttö pitää savukaasujen lämpötilan turvallisella tasolla. Ohjeista poikkeaminen aiheuttaa vakavan tulipaloriskin, sillä ylilämmitys nostaa savuhormin savukaasujen lämpötilaa merkittävästi. Näin käy myös perinteisillä muuratuilla rakenteilla. Tästä syystä tulisijan valmistajan lämmitysohjeita täytyy aina noudattaa. Valmistajan ohjeet perustuvat tulisijan optimaaliseen käyttöön ja niiden vastainen ylimääräinen lämmittäminen aiheuttaa tulipaloriskin ja energiahukkaa. Lämpö niin sanotusti "karkaa harakoille".

Saunan kiuas

Saunan kiukaan savukaasujen lämpötilojen on todettu saavuttavan jopa yli 950 ºC lämpötilan (lämmöneristeistä ainoastaan palovillat ja keraamiset eristeet kestävät näitä lämpötiloja).

Saunan kiukaan hormiksi parhaita vaihtoehtoja ovat muurattu tiilipiippu tai keraamisella sisäpiipulla varustettu hormi. Tällöinkin on aina otettava huomioon muurausohjeet, mm. savilaastin käytön osalta.

/7.2.2019