Ajankohtaista

< Takaisin

Rakennusalan vastuuhenkilötehtävissä toimiva, päivitä todistuksesi ja referenssiluettelo rakennusvalvontaan

Rakennusvalvonta päivittää parhaillaan tietokantaa, johon on tallennettu rakennusluvan edellyttämien vastuuhenkilöiden tiedot. Tavoitteena on saada ajantasaiset tiedot talteen ja helpottaa arviointia tulevissa rakennuslupahakemuksissa. Jokaisen rakennusluvan yhteydessä rakennusvalvonnan lainmukainen tehtävä on arvioida suunnittelijoiden ja työnjohtajien kelpoisuus kyseisen hankkeen vastuutehtäviin kuten pääsuunnittelijaksi, vastaavaksi työnjohtajaksi jne. Kelpoisuus muodostuu koulutuksesta ja kokemuksesta. Arviointi tehdään tutkintotodistusten, suoritettujen opintotojaksojen, referenssiluettelon sekä muun vapaamuotoisen hakijan esittämän selvityksen perusteella. Lisätietoa eri vaativuusluokkien vastuuhenkilöiden pätevyydestä löydät esimerkiksi Maankäyttö- ja rakennuslaista ja rakennusvalvontojen yhteisistä käytännöistä.

Kaikille parhaillaan vastuuhenkilöinä toimiville ammattilaisille on lähetetty sähköpostitse pyyntö päivittää omat tietonsa rakennusvalvontaan ja toimittaa puuttuvat todistukset sekä referenssit. Toimittamalla nämä voidaan tiedot tallettaa rakennusvalvonnan tietokantaan ja näin jokaisen lupahakemuksen yhteydessä ei tarvitse toimittaa kyseisiä dokumentteja uudestaan. Uudet todistukset ja referenssiluettelo tulee toimittaa, jos niissä on muutoksia ja halutaan esim. hyväksyntä vaativampaan tai erilaiseen hankkeeseen, kun kokemusta on karttunut lisää aiemman toimituksen jälkeen.

Tietokanta perustuu vapaaehtoisuuteen, jolloin vastuuhenkilö voi itse valita toimittaako selvitykset jokaisen hakemuksen liitteenä erikseen.

Tutkintotodistukset

On tärkeää toimittaa oleelliset tutkintotodistukset opintosuoritteineen. Opintosuoritteet tarvitaan mm. jotta voidaan arvioida täyttyykö opinnoissa edellytetty opintopisteiden määrä kyseiseen tehtävään.

Referenssiluettelo

Referenssiluettelo voi olla vapaamuotoinen mutta siitä tulee käydä ilmi tarvittava määrä kohteita, joissa on ollut mukana. Kohteista tulee listata milloin hanke on toteutunut, rakennustyyppi (okt, kerrostalo, toimisto jne.), uudis- vai korjausrakentaminen, hankkeen vaativuusluokka sekä missä tehtävässä itse on toiminut rakennushankkeessa.

Vaativuusluokaltaan tavanomaisen kohteen kohdalla arvioidaan vähintään 3 vuoden kokemus, joten viimeiset 5 vuotta olisi hyvä olla mukana. Vaativissa kohteissa arvioidaan vähintään 6 vuoden kokemus, joten olisi hyvä liittää kohteet viimeisten 8-10 vuoden ajalta. Poikkeuksellisen vaativien kohteiden kohdalla kelpoisuus arvioidaan edellisiä tarkemmin ja silloin on syytä selvittää kaikki merkittävimmät kohteet koko uralta, etenkin viimeisten 10 vuoden ajalta.

 

Tutustu tietosuojaselosteeseen

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset.

Rakennusvalvonnan ilmoitukset löytyvät valitsemalla kuulutuslajiksi <rakentaminen>.

Uutiskirje

Rakennusvalvonnan uutiskirjeen voit tilata tästä linkistä. Uutiskirjeessä kerromme mm. tulevista koulutuksista ja tapahtumista sekä ajankohtaisista asioista rakentamisen alalla ja rakennusvalvonnan toiminnassa. Aiemmat uutiskirjeet voit lukea alapuolisista linkeistä. 

Uutiskirje 1/2020 10.3.2020

Uutiskirje 2/2020 25.3.2020 Tietoa rakennusvalvonnan toiminnasta pandemian aikana

 

Tietosuojaseloste