Kotihoidon tuki ja Oulu-lisäKotihoidon tukea haetaan Kelalta

Kotihoidon tukea voi hakea perhe, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä tai tukemassa varhaiskasvatuksessa. Lasta voi hoitaa jompikumpi vanhemmista. Lasten kotihoidon tukeen kuuluu hoitoraha sekä hoitolisä. Lisäksi perhe voi saada kuntalisää kotikunnasta riippuen. Oulussa kuntalisää kutsutaan Oulu-lisäksi. Huom! Oulu -lisää ei makseta 1.3.2021 alkaen.

Tukea voi saada silloin, kun perheessä on vähintään yksi alle 3-vuotias lapsi ja lapsella ei ole kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa. Myös perheen yli 3-vuotiaista lapsista voidaan maksaa kotihoidon tukea, jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi joka saa kotihoidon tukea.

Lisätietoja kotihoidontuen määrästä, ehdoista, hakemisesta jne. löydät Kelan sivuilta.

Huom! Tukea ei voi hakea, jos lapsella on varhaiskasvatuspaikka ja perhe tekee yli kuuden viikon poissaolosopimuksen 1.6. - 31.8. väliselle ajalle. 

Oulu-lisä

HUOM! Sivistys- ja kulttuurilautakunta on 27.10.2020 pitämässään kokouksessa päättänyt luopua kotihoidontuen harkinnanvaraisesta kuntalisästä eli Oulu -lisästä 1.3.2021 alkaen. 


Mikäli perhe valitsee kotihoidon tuen kanssa maksettavan Oulu-lisän, perheen kaikki alle kouluikäiset lapset tulee hoitaa kotona (Oulun kaupunginvaltuusto 17.12.2012 § 26). Esiopetusikäiset voivat osallistua kunnan järjestämään osapäiväiseen esiopetukseen. 1.8.2020 alkaen viisivuotiaat voivat osallistua maksuttomaan viisivuotiaiden osapäiväiseen varhaiskasvatukseen. Myös avoimeen kerhotoimintaan osallistuminen on  mahdollista kotihoidon tuen ja Oulu-lisän aikana.

Oulu-lisän ehdot

  • Oulu-lisä on perhekohtainen.
  • Maksetaan perheen nuorimmasta alle 18 kuukauden ikäisestä lapsesta.
  • Suuruus on 80 € kuukaudessa ja se maksetaan kotihoidon tuen hoitorahan korotuksena Kelan toimesta.
  • Tukea ei makseta alle kuukauden ajalta.
  • Oulu-lisää saavaa lasta hoitaa oma vanhempi.
  • Esiopetusikäiset voivat osallistua kunnan järjestämään perusopetuslain mukaiseen esiopetukseen.
  • Viisivuotiaat voivat osallistua maksuttomaan viisivuotiaiden osapäiväiseen varhaiskasvatukseen (1.8.2020 alkaen).
  • Perheen muut alle kouluikäiset lapset tulee hoitaa kotona.
  • Lapset voivat osallistua varhaiskasvatuksen avoimeen kerhotoimintaan.

Muuttuneista hoitojärjestelyistä tai muista tuen saamiseen vaikuttavista muutoksista ilmoittaminen Kelalle on tärkeää, jotta tukea ei makseta liikaa ja jottei sitä jouduta perimään takaisin. Lisätietoja Oulu-lisästä voit kysyä Kelasta.


Oulu-lisän maksaminen erityisperustein


Jos perheen nuorimman lapsen sisaruksella on erityisistä syistä tarve kasvua ja oppimista tukevaan varhaiskasvatukseen, Oulu-lisä tulee hakea erillisellä lomakkeella. Tällöin Oulu-lisän maksusta päättää varhaiskasvatusjohtaja tapauskohtaisesti erityisperustein. Oulu-lisän myöntäminen perustuu aina hakemukseen ja päätöksentekijän harkintaan. Perusteena Oulu-lisän maksamiselle erityisperustein voivat olla kuntoutukselliset ja/tai sosiaaliset syyt (Sivistys- ja kulttuurilautakunnan päätös 7.2.2013 § 24).

Hakemus ja ohjeet: Oulu-lisä erityisperustein

 

Linkkivinkit


Taideneuvola - musiikkiliikunta ja satuhierontatunnit

Värikylpyryhmät - elämyksellistä taidekasvatustoimintaa pienille lapsille vanhempineen

MLL:n perhekahvilat

MLL:n perhekummitoiminta