Vaalit

Kuntavaalit 2021

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Kuntavaalit toimitetaan joka neljäs vuosi. Seuraavat kuntavaalit järjestetään sunnuntaina 13.6.2021. Ennakkoäänestys kotimaassa 26.5. - 8.6.2021 ja ulkomailla 2.–5.6.2021.

Puolueille ja valitsijayhdistyksille

Ehdokkaiden asettaminen

Oulun kaupungissa valitaan 13.6.2021 toimitettavissa kuntavaaleissa 67 valtuutettua. Puolueella, vaaliliitolla tai yhteislistalla on oikeus asettaa enintään 100 ehdokasta.

Ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat on annettava keskusvaalilautakunnalle 4.5.2021 kello 16.00 mennessä. Aiemmin 9.3.2021 mennessä keskusvaalilautakunnalle jätetyt ehdokashakemukset otetaan huomioon eikä hakemuksia tarvitse uudistaa, ellei tarvetta muutoksille ole.

Edellä mainittuja asiakirjoja ottaa vastaan osoitteessa Aleksanterinkatu 9 (Aleksinkulma) kello 08.00 - 16.00 keskusvaalilautakunnan sihteeri kaupunginlakimies Jukka Lampén, p. 044 703 1149 tai hänen estyneenä ollessaan määräämänsä. Asiakirjat voi lähettää myös postitse osoitteeseen Oulun kaupungin keskusvaalilautakunta, Isokatu 9, 90015 Oulun kaupunki tai sähköpostitse jukka.lampen(at)ouka.fi.
Keskusvaalilautakunta vahvistaa ehdokasasettelun ja arpoo ehdokaslistojen yhdistelmän järjestyksen 14.5.2021.

Vaalin tulos vahvistetaan 16.6.2021.

Uuden valtuuston ja toimielinten toimikausi alkaa 1.8.2021.

Vaalimainonta

Kaupunki sijoittaa 25 kappaletta vaalimainostelineitä eri puolille kaupunkia. Kullekin puolueelle/ehdokkaita asettaneille varataan yksi mainospaikka/teline. Vaalimainoksen asettajan on hankittava itse vaalimainostelineeseen sopivat taustalevyt ja asennettava mainokset telineisiin. Telineet ovat käytettävissä 19.5. alkaen. Mainostaulujen järjestys ilmoitetaan vaaliasiamiehille myöhemmin. Telineiden sijaintikartta.
Taustalevyn mitat:
korkeus 1 200,00 mm
leveys 800,00 mm
paksuus 3,50 mm

 

Äänestäjille

Aikataulut vuoden 2021 kuntavaaleissa

 • henkilöllä on äänioikeus siinä kunnassa, mikä on merkitty hänen kotikunnakseen 23.4.2021
 • ennakkoäänestys kotimaassa: 26.5.-8.6.2021 
 • ennakkoäänestys ulkomailla: 2.-5.6.2021 
 • vaalipäivä: 13.6.2021 

Äänioikeus ja äänestäminen

Kuntavaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on:

 1. Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta kyseinen kunta on 23.4.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää); tai
 2. Muun valtion kansalainen, jonka kotikunta kyseinen kunta on 23.4.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää) ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää; tai
 3. EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseissä kunnassa 23.4.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää) edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 22.4.2021 (52. päivänä ennen vaalipäivää) haluavansa käyttää äänioikeuttaan kuntavaaleissa. 

Äänestäminen vaalipäivänä 

Vaalipäivänä 13.6.2021 äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle postitse saapuneeseen ilmoituskorttiin. Äänestyspaikat ovat avoinna klo 09–20.00.

Äänestäminen ennakkoon 

Äänioikeutettu voi vaalipäivän äänestyksen sijasta äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. 

Laitosäänestys 

Ennakkoäänestys järjestetään myös laitoksissa, kuten sairaaloissa, vanhainkodeissa ja vankiloissa. Laitosäänestyksessä voivat äänestää vain laitoksissa hoidettavana olevat tai niihin otetut henkilöt.

Kotiäänestys 

Kotona voi äänestää ennakkoon, jos äänestäjän kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Todetaan, että koronavirukselta suojautuminen ja kontaktien välttäminen ei ole vaalilain tarkoittama peruste kotiäänestyksen toimittamiselle. Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava Oulun kaupungin keskusvaalilautakunnalle viimeistään 1.6.2021 klo 16.00 mennessä. Yhteystiedot löytyvät oikealta "Lisätietoja vaaleista" valikosta. Kotiäänestyslomake, pdf-tiedosto.

Kirjeäänestys 

Vaalien ajan ulkomailla asuvat tai oleskelevat äänioikeutetut voivat äänestää kirjeitse ulkomailta.
 

Koronapandemian huomioiminen äänestystilanteessa

Äänestäjiä pyydetään yleisen ohjeistuksen mukaan käyttämään omia kasvomaskeja ja äänestyspaikassa tarjolla olevaa käsidesiä. Vaalitoimitsijoilla on oikeus pyytää kasvomaskin poistamista siksi ajaksi, että äänestäjän henkilöllisyys voidaan varmistaa. Äänestäjä voi käyttää äänestyslippuun tehtävää merkintää varten omaa kynää, joka voi olla lyijykynä tai kuivamustekynä. Äänestäjiä pyydetään noudattamaan äänestyspaikoilla turvavälejä sekä välttämään ruuhkaisimpia äänestysaikoja. Ennakkoäänestyksessä vilkkaimpia aikoja ovat ensimmäisen ennakkoäänestyspäivän aamupäivä ja viimeinen ennakkoäänestyspäivä ja erityisesti  ilta-aika. Yleensä hiljaisimpia aikoja ovat ennakkoäänestysajanjakson keskimmäiset päivät ja alkuiltapäivät. Äänestyspaikkojen koronaturvallisuuden edistämiseksi keskusvaalilautakunta noudattaa Oikeusministeriön ja THL:n antamaa ohjeistusta. 
 

Yleiset ennakkoäänestyspaikat ja -ajat Oulussa 

Kuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 26.5.-8.6.2021. Ennakkoäänestyspaikat ja ajankohdat päivitetään sivulle huhtikuussa.

 

Vaalipäivän 13.6.2021 äänestysalueet ja -paikat Oulussa

Vaalipäivänä 13.6.2021 äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle postitse saapuneeseen ilmoituskorttiin. Äänestyspaikat ovat avoinna klo 09–20.00. 

 1. Pokkinen
  Virastotalo Oulu10, Torikatu 10 
 2. Vanhatulli
  Virastotalo Oulu10, Torikatu 10 
 3. Vaara
  Ympäristötalo, Solistinkatu 2 
 4. Intiö
  Intiön hoivakoti, Upseerinkatu 2 
 5. Nuottasaari
  Urheilutalo, Kuusiluodonkatu 14 
 6. Limingantulli
  Nuottasaaren koulu, Isokatu 94 
 7. Karjasilta 
  Ympäristötalo, Solistinkatu 2 
 8. Höyhtyä
  Allinpuiston päiväkoti, Allitie 3 
 9. Lintula
  Snellman-talo, Snellmanintie 2 
 10. Kaukovainio A 
  Kaukovainion koulu, Hiirihaukantie 4 
 11. Kaukovainio B
  Kaukovainion koulu, Hiirihaukantie 4 
 12. Värttö 
  Kastellin monitoimitalo, Sairaalanrinne 5 
 13. Oulusuu
  Kastellin monitoimitalo, Sairaalanrinne 5 
 14. Knuutila
  Knuutilankankaan koulu, Knuutilankankaantie 10 
 15. Maikkula
  Maikkulan koulu, Jatulikivenkatu 3 
 16. Madekoski 
  Madekosken koulu, Konttisentie 100 
 17. Kiviniemi 
  Oulunlahden koulu, Fiskarintie 2 
 18. Kaakkuri 
  Kaakkurin koulu, Pesätie 15 
 19. Metsokangas
  Kaakkurin koulu, Pesätie 15 
 20. Toppilansalmi 
  Kisakentän päiväkoti, Koskitie 9 
 21. Koskikeskus
  Tuiran koulu, Koskitie 27 
 22. Tuira
  Tuiran koulu, Koskitie 27 
 23. Toppila
  Merituulen alakoulu, Kauppaseurantie 2 
 24. Koskela
  Merituulen alakoulu, Kauppaseurantie 2 
 25. Välivainio
  Merikosken yläkoulu ja lukio, Itäkangastie 9 
 26. Rajakylä 
  Rajakylän koulu, Ruiskukkatie 4-6 
 27. Pateniemi
  Pateniemen koulu, Sahantie 2 
 28. Herukka 
  Pateniemen koulu, Sahantie 2 
 29. Puolivälinkangas
  Paulaharjun koulu, Mielikintie 9 
 30. Kaijonharju 
  Kaijonharjun nuorisotalo, Kalevalantie 5 
 31. Linnanmaa 
  Kaijonharjun nuorisotalo, Kalevalantie 5 
 32. Kuivasjärvi 
  Kuivasjärven koulu, Karppalantie 1 
 33. Ritaharju A 
  Ritaharjun monitoimitalo, Rita-aukiontie 9 
 34. Ritaharju B
  Ritaharjun monitoimitalo, Rita-aukiontie 9 
 35. Laanila
  Laanilan koulu, Hintantie 66 
 36. Myllyoja
  Myllyojan koulu, Karvarinaukio 15 
 37. Haapalehto
  Myllyojan koulu, Karvarinaukio 15 
 38. Korvensuora
  Talvikankaan koulu, Tuiskutie 11 
 39. Hönttämäki
  Hönttämäen koulu, Ruotukuja 1 
 40. Hiukkavaara
  Hiukkavaaratalo, Tahtimarssi 3 
 41. Ylikiiminki 
  Ylikiimingin asiointipiste, Harjutie 18 
 42. Martinniemi 
  Martinniemen koulu, Jokisuuntie 1 
 43. Asemakylä
  Aseman koulu, Asemakylänraitti 1 
 44. Haukipudas A
  Jatulin liikuntakeskus, Jokelantie 20 
 45. Haukipudas B
  Jatulin liikuntakeskus, Jokelantie 20 
 46. Kellon Kiviniemi
  Kiviniemen koulu, Uuvenperäntie 4 
 47. Kello
  Kellon koulu, Kylätie 6 
 48. Alakylä
  Alakylän koulu, Huruntie 16 
 49. Kiiminki A
  Kiiminkijoen koulu, Raatinharjuntie 9 
 50. Kiiminki B
  Kiiminkijoen koulu, Raatinharjuntie 9 
 51. Jääli
  Jäälin monitoimitalo, Laivakankaantie 10 
 52. Yli-Ii
  Yli-Iin koulu, Karjalantie 15 
 53. Oulusalon A
  Kunnantalo, Kauppiaantie 5 
 54. Oulunsalo B
  Kunnantalo, Kauppiaantie 5 
 55. Salonpää 
  Niemenrannan koulu, Nuottamiehentie 1 
   

Lisätietoa vaaleista

Vaalitietoa löytyy kattavasti oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi.

Katso myös 
Oulun kaupungin keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunnan yhteystiedot:

Palvelunumero 044 703 1107

Keskusvaalilautakunnan sihteeri
044 703 1149

Postiosoite:
Isokatu 9, 90100 Oulu
PL 1, 90015 Oulun kaupunki

 

Tulevat valtiolliset vaalit:

 • Eduskuntavaalit 2.4.2023.
 • Presidentinvaalit 28.1.2024 
 • Europarlamenttivaalit sunnuntaina 9.6.2024.

 

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/vaalit