Oulun mielenterveys- ja päihdeneuvosto

Oulun mielenterveys- ja päihdeneuvosto on Oulun kaupungin ja lähikuntien alueella toimivien mielenterveys- ja päihdetyön julkisten ja kolmannen sektorin toimijoiden muodostama yhteistyöryhmä.

Mielenterveys- ja päihdeneuvoston tehtävänä on edistää mielenterveys- ja päihdekuntoutujien ja heidän omaistensa sekä heitä edustavien järjestöjen osallistumista mielenterveys- ja päihdetyön kehittämiseen ja ennaltaehkäisevään työhön.

Mielenterveys- ja päihdeneuvosto toimii yhteisenä keskustelufoorumina, jonka toiminta tukee julkisen ja kolmannen sektorin mielenterveys- ja päihdetyön koordinointia, mahdollisten yhteisten hankkeiden toteuttamista sekä vuorovaikutuksen syntymistä mielenterveys- ja päihdetyön eri vaiheissa eri toimijoiden kesken.

Yhteistyön tavoitteena on

  • mielenterveys- ja päihdetyön ajankohtaisista asioista tiedottaminen
  • edunvalvonta: kannanotot ja tiedotteet
  • kunnallisten päättäjien informoiminen
  • kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen palveluiden kehittämisessä ja toteuttamisessa

Neuvostossa ovat mukana:

Neuvosto kokoontuu neljä kertaa vuodessa.

Tarvittaessa neuvoston osallistujat voivat tilapäisesti perustaa pienempiä työryhmiä jonkun asian hoitamiseksi.
 

Puheenjohtaja

Annemari Eskola
annemari.eskola (at) oketuki.fi
040 163 2282

Sihteeri

Anna Juntunen
anna.juntunen (at) kris.fi
046 623 2883