Lähidemokratiatoimikunta

Uusimmat asiakirjat

 

Lähidemokratiatoimikunnan tehtävät

(Hyväksytty kaupunginhallituksessa 9.12.2013 § 634)

  1. toimii lähidemokratiaan liittyvien asioiden valmistelevana toimielimenä
  2. seuraa ja arvioi Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelmaan kirjattujen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista tilinpäätöksen yhteydessä
  3. tekee aloitteita ja esityksiä kaupunginhallitukselle lähidemokratiaa koskevista asioista
  4. myöntää avustuksia ja toimintarahaa kaupunginhallituksen päättämien periaatteiden mukaisesti.

Sihteeri ja kokouspäivät

Sihteeri
Marianna Juntti
puh. 044 703 1689
sähköposti: marianna.juntti(at)ouka.fi

 

Kokouspäivät kevät 2021

22.2.2021
22.3.2021
25.5.2021