Ajankohtaista

< Takaisin

Oulun kaupunginvaltuusto 15.6.2020 ennakkotiedote päätöksistä

Oulun kaupunginvaltuusto 15.6.2020

Ennakkotiedote päätöksistä

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginvaltuuston päätöksistä 15.6.2020. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista 

 

1. Valtuuston kyselytunti

2. Taloustiedonanto.

3. Oulun kaupungin tilinpäätös 2019. Päätösehdotus hyväksyttiin.

4. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019. Pieni muutos päätösehdotukseen: 5.10. mennessä lausunto, mihin toimiin ryhdytty. Päätösehdotus hyväksyttiin.

5. Oulun kaupungin vuoden 2019 tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille. Päätösehdotus hyväksyttiin.

6. Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023 suunnitteluohje. Merkittiin tiedoksi.

7. Hallintosäännön muuttaminen, § 141. Vuorio esitti palauttamista, Enojärvi kannatti. Äänestettiin kh jaa 60, Vuorio ei 6, yksi poissa. Päätösehdotus hyväksyttiin.

8. Omavelkaisten takausten myöntäminen Oulun Sivakka Oy:lle. Päätösehdotus hyväksyttiin.

9. ScanLab Oy:n osakekannan myynti. Kv pj esitti teknistä muutosta ’kauppakirjan allekirjoittamishetki’ muutetaan ’osakekaupan täytäntöönpanohetki’. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin äänin 65 - 1 tyhjä ja 1 poissa. Lokka jätti eriävän mielipiteen asiassa.

10. Vuorovaikutussuunnitelman seuranta Oulun kaupungin toimialoilla vuonna 2019. Merkittiin tiedoksi.

11. Oulun kaupungin ympäristöohjelman raportointi 2019. Merkittiin tiedoksi.

12. Asemakaavan ja tonttijaon muutokset 564-2373, Ritaharjun kaupunginosa (Ritakumpu ja Pyydystie). Päätösehdotus hyväksyttiin.

13. Asemakaavan ja tonttijaon muutos 564-2402, III kaupunginosa (Uusikatu 44-46). Päätösehdotus hyväksyttiin.

14. Asemakaavan ja tonttijaon muutos 564-2405, Nuottasaaren kaupunginosa (Heinäpään jalkapallohalli). Valtuutettu Kaismo jääväsi itsensä. Päätösehdotus hyväksyttiin.

15. Valtuustoaloitteet.

Jakolinkki

Kokousasiakirjat