Ajankohtaista

< Takaisin

Oulun kaupunginhallituksen päätöksiä 19.4.2021

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 19.4.2021. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista osoitteessa https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat

 

1. Hankeselvitys Raksilan uimahallin peruskorjauksesta. Kaupunginjohtaja otti asian pois listalta.

2. Selvitys Oulun yliopiston sijoittumisesta Raksilan alueelle. Päätösesitys hyväksyttiin.

3. Suunnitteluvaraus Kaakkurissa, 564-27-95-6, 564-27-95-7 ja 564-27-95-8, Elite Finland Value Added Fund II Ky. Päätösesitys hyväksyttiin.

4. Jokikylän ja Murron osayleiskaava, kaupunginvaltuuston päätöksestä tehty valitus. Päätösesitys hyväksyttiin.

5. Jokikylän ja Murron osayleiskaavan osittainen täytäntöönpano.  Päätösesitys hyväksyttiin.

6. Oulu -konsernin talouden neljännesvuosiseuranta I/2021. Päätösesitys hyväksyttiin.

7. Yhdyskuntalautakunnan määrärahan muutos TA 2021, Kestävä Kaijonharju -hanke. Päätösesitys hyväksyttiin.

8. Oulun Tilapalvelut -liikelaitoksen ja Oulun Digi -liikelaitoksen johtokuntien lakkauttaminen valtuustokauden lopussa. Asia jätettiin pöydälle.

9. Yhdyskuntalautakunnan alaisen yhdyskuntajaoston lakkauttaminen valtuustokauden lopussa. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

10. Oulun seudun kehityskuva 2030 Yhteinen webinaari II 19.5.2021 osallistuminen.

Kaupunginjohtaja muutti päätösesityksen seuraavasti:” Kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston sekä yhdyskuntalautakunnan, hyvinvointilautakunnan sekä sivistys- ja kulttuurilautakunnan puheenjohtajan osallistumaan seminaariin. Kaupunginhallituksen varsinaisen jäsenen ollessa estynyt, voi varajäsen osallistua. Konsernihallinto huolehtii palkkioiden maksun tilaisuuteen osallistuneiden osalta.” Päätösesitys hyväksyttiin.

11. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

12. Valtuustoaloitteet, Oulun Nuorten Edustajistolle puhe- ja läsnäolo-oikeus sekä suora aloiteoikeus valtuustossa sekä Nuorisovaltuustolle puhe- ja läsnäolo-oikeus valtuuston kokouksiin. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

13. Valtuustoaloite, Osaaminen innovatiivisten hankintojen tueksi. Päätösesitys hyväksyttiin.

14. Ensihoidon järjestäminen ja tuottaminen 1.1.2022. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

15. OIA Proof of Concept (PoC) -rahoitus vuodelle 2021. Päätösesitys hyväksyttiin.

Lisälista:

16. Neuvottelu hyvinvointialueen valmisteluun varautumisesta ja väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamisesta, osallistuminen 30.4.2021. Päätösesitys hyväksyttiin.

Jakolinkki

Kokousasiakirjat