Opiskelu perusopetuksessa

Perusopetus on maksutonta yleissivistävää koulutusta. Peruskoulu kestää yhdeksän vuotta ja se on tarkoitettu lapsille, jotka ovat iältään 7 - 16-vuotiaita.

Jokainen Suomessa vakinaisesti asuva lapsi on oppivelvollinen. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta, mutta koulu on mahdollista aloittaa myös vuotta aiemmin tai myöhemmin. Oppivelvollisuus päättyy, kun peruskoulun 1. - 9. luokat on suoritettu tai kun koulun aloituksesta on kulunut kymmenen vuotta.

Perusopetuksessa opetusryhmät muodostetaan vuosiluokittain. Kuuden ensimmäisen vuoden aikana opetusta antaa yleensä luokanopettaja, joka opettaa kaikkia tai useimpia aineita. Kolmen ylimmän luokan opetus on tavallisesti aineenopetusta, jolloin eri oppiaineita opettavat aineenopettajat.

Oulun kaupungilla on 46 perusopetuksen koulua, joista yksi on erityiskoulu. Oulussa toimii lisäksi Oulun yliopiston harjoittelukouluna toimiva Oulun normaalikoulu sekä peruskoulua korvaavina kouluina yksityiset Oulun kristillinen koulu, Oulun steinerkoulu, Svenska Privatskolan i Uleåborg ja Taikatahdin koulu.

Aikuiset voivat suorittaa Oulun aikuislukiossa perusopetuksen oppimäärän tai erillisiä oppiaineita päivä- ja iltaopintoina. Siellä voi myös korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja.

 

 

Peruskoulut luokat 1-6 ja 7-9

Kasvatuksen ja koulutuksen tietosuoja