Koululaisten iltapäivätoiminta

Perusopetuksen iltapäivätoiminnassa lapsi voi osallistua koulupäivän jälkeen ohjattuun ja valvottuun toimintaan turvallisessa ja virikkeellisessä ympäristössä. Iltapäivätoiminnassa leikitään, askarrellaan, liikutaan, ulkoillaan ja käydään retkillä. Siellä tarjotaan myös välipala.

Iltapäiväryhmät toimivat klo 11-16.30 kouluilla, nuorisotiloissa ja seurakunnan tiloissa.

Voit hakea lapsellesi paikkaa iltapäivätoimintaan, mikäli hän on 1. tai 2. luokan oppilas tai mikäli lapsesi opiskelee 3.–10. luokilla ja hänellä on erityisen tuen päätös. Iltapäivätoimintapaikka voidaan myöntää, mikäli lapsen huoltaja/-t käyvät töissä tai opiskelevat tai on olemassa muu erityinen syy paikan tarpeelle.

Oulussa kaupungin nuorisopalvelut koordinoi koululaisten iltapäivätoimintaa. Toimintaa järjestävät nuorisopalveluiden lisäksi järjestöt, evankelis-luterilainen seurakunta ja yksityisten koulujen kannatusyhdistykset.

Katso lukuvuoden 2019-2020 iltapäiväryhmät tästä.

Hakeminen iltapäivätoimintaan


Voit hakea lapsellesi iltapäivätoimintapaikkaa elokuusta 2020 alkaen 31.1. - 14.2.2020 Wilma-järjestelmässä Wilma-tunnuksella. Aamu- ja iltapäivätoiminnan hakemus -lomake on Hakemukset ja päätökset -välilehdellä.

Tarvittaessa saat paperisen hakulomakkeen Oulu10-palveluista (Torikatu 10). Paperinen hakemus tulee postittaa viimeistään 14.2.2020 osoitteeseen: Iltapäivätoiminta, PL 17, 90015 Oulun kaupunki.

Seuraavan lukuvuoden iltapäivätoimintaryhmät muodostetaan määräaikaan 14.2.2020 mennessä palautettujen hakemusten perusteella.  

Hakuajan päättymisen jälkeen palautetut hakemukset huomioidaan vain, mikäli ryhmissä on tilaa.

Päätös iltapäivätoimintapaikasta on luettavissa Wilmasta 15.5.2020. Kirjallisen päätöksen valinneille päätös postitetaan 15.5.2020.
 

Voit käydä tutustumassa lapsesi iltapäivätoimintaryhmään 11.8.2020 klo 14-16.

Täytä taustatietolomake Wilmassa ennen toiminnan alkua. Lomake on täytettävissä 17.6.2020 alkaen lapselle, joka aloittaa toiminnassa syyslukukaudella 2020. 

Iltapäivätoiminnan maksut

Iltapäivätoimintamaksu on 100 euroa kuukaudessa (elokuu-toukokuu). Koulun loma-ajat tai kuukausien pituus tai läsnäolopäivien määrä ei vaikuta maksun suuruuteen. Maksu sisältää ohjauksen, tapaturmavakuutuksen, tarvittavat askartelu- ym. materiaalit sekä välipalan.

Mikäli lapsi pystyy osallistumaan toimintaan sairauden takia 10 päivää tai vähemmän kuukauden aikana, toimintamaksusta peritään puolet eli 50 euroa kuukaudessa. 

Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä.

Jos lapsesi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta eli 50 euroa.


Sisaralennus ja maksuvapautus

Mikäli perheestä on kaksi tai useampi lapsi samanaikaisesti iltapäivätoiminnassa, ensimmäisestä lapsesta peritään täysi maksu ja seuraavilta sisaruksilta puolet toimintamaksusta eli 50 euroa kuukaudessa. 

Ota  yhteyttä sisaralennukseen liittyvissä asioissa toiminnan järjestäjään. Katso toiminnan järjestäjien yhteystiedot.

Mikäli perhe saa toimeentulotuen perusosaa, sille voidaan myöntää maksuvapautus iltapäivätoimintamaksusta. 

Maksuvapautukseen liittyvistä asioista voit kysyä lisää Jaana Valtaselta: jaana.valtanen(at)ouka.fi, p. 044 7038230.

Erityiskoulujen ja alueellisten erityisryhmien aamu- ja iltapäivätoiminta

Mikäli lapsesi käy koulua erityiskoulussa tai alueellisessa eritysryhmässä, hänelle on mahdollista hakea sekä aamu- että iltapäivätoimintapaikkaa. Aamupäivätoimintaa järjestetään klo 7–10 ja iltapäivätoimintaa klo 11–16.30.

Hae toimintapaikkaa ensimmäisen kerran 31.1. - 14.2.2020 Wilma-järjestelmässä Wilma-tunnuksella. Aamu- ja iltapäivätoiminnan hakemus -lomake on Hakemukset ja päätökset -välilehdellä.

Tarvittaessa saat paperisen hakulomakkeen Oulu10-palveluista (Torikatu 10). Paperinen hakemus tulee postittaa viimeistään 14.2.2020 osoitteeseen: Iltapäivätoiminta, PL 17, 90015 Oulun kaupunki.

Mikäli lapsellasi on kehitysvammadiagnoosi, voit hakea hyvinvointipalveluiden palveluohjausyksiköstä päätöksen osa-aikaiseen päiväpalveluun eli aamu- ja iltapäivätoimintaan ja kuljetusoikeutta kyseisten toimintojen ja kodin välille (EHL-päätös). Tällöin palvelu on huoltajalle maksutonta. Täytä hakemukseen: lapsella on kehitysvammadiagnoosi. Hakemuksen käsittelyn yhteydessä haetaan päätös palveluohjausyksiköstä keskitetysti. Huoltajan ei tarvitse sitä erikseen hakea.

Mikäli lapsellasi ei ole kehitysvammadiagnoosia, mutta hänellä on sairaus tai vamma, jonka vuoksi lapsi tarvitsee aamu- ja iltapäivätoimintaa, hae toimintapaikkaa Wilma-ohjelman kautta. Tee lisäksi hyvinvointipalveluiden palveluohjausyksikköön vammaispalveluhakemus. Vammaispalveluhakemuksen voit tehdä Vammaispalvelujen hakeminen -sivulla

 • Mikäli lapsella täyttyvät vammaispalvelulain kriteerit, hän saa päätökseen aamu- ja iltapäivätoimintaan (VPL-päätös). Tällöin toiminta on lapselle maksutonta.  
 • Mikäli lapsella eivät täyty vammaispalvelulain kriteerit, Oulun kaupungin nuorisopalvelut päättää paikan myöntämisestä. Tällöin toiminta on maksullista lapselle samalla tavalla kuin yleisopetuksessa oleville lapsille, jotka osallistuvat iltapäivätoimintaan. Aamupäivätoiminnan maksu on 30 euroa kuukaudessa ja iltapäivätoiminnan 100 euroa kuukaudessa. Lapsella on mahdollisuus sisaralennukseen ja maksuvapautukseen. Aamupäivätoimintapaikka voidaan myöntää, mikäli toimintaryhmään mahtuu ja paikan myöntäminen ei vaadi ohjaajaresurssin lisäystä.
   

Katso aamu- ja iltapäivätoiminnan erityisryhmät lukuvuonna 2019-2020 tästä.

 

Koulujen loma-ajan kokopäivätoiminta ja siihen hakeminen

Koulujen loma-aikana järjestetään erityislapsille kokopäivätoimintaa klo 7–16.30.

Toimintapaikkaa voi hakea lapselle, jolla on aamu- ja iltapäivätoimintaan EHL- tai VPL-päätös. Paikka myönnetään lapsille, joilla on välttämätön tarve toiminnalle, esim. huoltajan töiden takia.

Aamu- ja iltapäivätoimintaryhmän kautta tehdään kokopäivätoiminnan tarvekartoitus noin kaksi kuukautta ennen lomakauden alkamista.

Hyvinvointipalveluiden palveluohjausyksikkö päättää paikan myöntämisestä kokopäivätoimintaan.

 

Aloituksen siirtäminen ja Iltapäivätoimintapaikan irtisanominen

Iltapäivätoiminnan aloitusajankohtaa voi siirtää kerran ilman ylimääräistä maksua. Seuraavan siirron jälkeen peritään puolen kuukauden toimintamaksu jokaiselta siirrettävältä kuukaudelta.

Mikäli lapsesi aloittaa toiminnassa elokuun jälkeen, ilmoita myöhemmästä aloitusajasta ennen kouluvuoden alkamista, ettei elokuusta peritä toimintamaksua.

Mikäli et ota lapsellesi iltapäivätoimintapaikkaa vastaan, irtisano paikka ennen kouluvuoden alkamista, ettei elokuusta mene toimintamaksua.

Mikäli lapsesi jää kokonaan pois toiminnasta, irtisano paikka kirjallisesti sähköpostilla: iltapaivatoiminta[at]ouka.fi tai ryhmän ohjaajille.

Irtisanominen tulee tehdä ennen kuluvan kuun 15. päivää seuraavan kuukauden osalta, ettei seuraavasta kuukaudesta mene enää toimintamaksua.

Mikäli ilmoitus tehdään 15. päivän jälkeen, seuraavasta kuukaudesta menee puolen kuukauden maksu, mutta lapsi ei voi enää osallistua  toimintaan. Mikäli lapselle tulee läsnäolopäivä tai -päiviä, laskutetaan koko kuukaudesta.

Kysyttävää iltapäivätoiminnasta?

 • Puhelin Suunnittelija Jaana Valtanen,
  kehitysvammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminta, koulujen loma-aikojen kokopäivätoiminta
  044 703 8230

  cell
  cell Ohjauksen koordinaattori
  Kati Niskala
  050 435 5850

  cell
  Ohjauksen koordinaattori
  Mari Takamäki
  050 526 7233

  cell
  Palvelupäällikkö Eija Salo
  haku- ja päätösasiat
  044 703 8204 cell
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Iltapäivätoiminta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Iltapäivätoiminta

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet 2011, OPH (pdf)

Avustushakemus perusopetuksen iltapäivätoiminnan järjestämiseen (doc)