Jokikylän ja Murron osayleiskaava

Jokikylän ja Murron alueella on vireillä osayleiskaava Oulun kaupunginhallituksen päätöksellä 30.3.2015 § 129. Suunnittelualue rajautuu lännessä 4-tiehen ja Haukiputaan kirkonkylän osayleiskaavaan 2020 sekä idässä vireillä olevaan Alakylän, Tirinkylän, Haipuskylän ja Hanhiperän osayleiskaava-alueeseen.
 

Ajankohtaista

Jokikylän ja Murron osayleiskaava on hyväksytty Oulun kaupunginvaltuuston kokouksessa 25.1.2021 § 10.
Kaavan hyväksymispäätöksen kuuluttamisesta alkaa 30 päivän valitusaika hallinto-oikeuteen.

Hyväksytyt asiakirjat:

Kaavakartta 
Selostus
Selostuksen liitteet 

 

Lisätietoja:

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Virva Suokko, p. 050 361 2162
etunimi.sukunimi@ouka.fi