Yksityistiet

Korona-virus ja tiekuntien kokoukset

Tiekuntien kokousten suhteen suositellaan viranomaisten ohjeita ja maalaisjärkeä, eli turhia kokoontumisia on syytä välttää. Mikäli tiekunnan kokous voidaan järjestää etäyhteydellä, se kannattaa tehdä huolimatta siitä onko tiekunta päättänyt sähköisten kokousmenettelyjen käyttöön otosta edellisessä kokouksessa tai säännöissä. Tämä on Oulun kaupungin myönnytys tässä poikkeustilanteessa, vaikka kaikki ei tässä suhteessa lain kirjaimen mukaan menekään.

 • Tiekunnat, jotka ovat kokoukset ehtineet pitää, toimivat normaalisti ja hakevat/uudistavat hakemuksen 30.4. mennessä
 • Mikäli kokouksen pitäminen etäyhteydellä ei onnistu, tiekunta siirtää kokouksensa tuonnemmaksi ja toimittaa pöytäkirjan kaupungille myöhemmin.
 • Avustushakemus uudistetaan toimittamalla menoselvitys edelliseltä vuodelta kirjaamoon 30.4. mennessä
 • Uudet tiekunnat toimittavat hakemuslomakkeen, pöytäkirjan ja menoselvityslomakkeen 30.4 mennessä.
 • Tiekunta ilmoittaa muuttuneista tiedoistaan hakulomakkeella 30.4. mennessä
 • Avustus myönnetään 30.4. mennessä perustetuille ja rekisteröidyille tiekunnille ja samoin avustukseen huomioidaan 30.4. mennessä rekisteröidyt tiekuntaan liitetyt tai erotetut tiet.
 • Mikäli maanmittauslaitos (MML) ei ehdi rekisteröidä tiekuntaa tai tien liitoksia/erottamisia tai tiekuntien yhdistämisiä erottamista valitusajan umpeutumisen jälkeen 30.4. mennessä, pyytää tiekunta esimerkiksi sähköpostilla MML:lta vahvistuksen, että tiet ovat rekisteröitävissä ja toimittaa sen kirjaamoon.

 

Uusi yksityistielaki 560/2018 tuli nopeutetulla aikataululla voimaan 1.1.2019. Lain mukaan kuntien ja valtion avustukset voidaan jatkossa kohdentaa vain järjestäytyneille tiekunnille, joiden rekisteritiedot ovat ajantasaiset sekä maanmittauslaitoksen että kansallisessa tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä.

Uuden yksityistielain tarkoituksena on turvata asutuksen, elinkeinoelämän ja muiden yhteiskunnallisten tarpeiden edellyttämät kulkuyhteydet kiinteistöille, jotka eivät sijaitse maantie- ja katuverkolla, sekä turvata yksityistieverkon ylläpito ja kehittäminen osana liikennejärjestelmää. Lain tarkoituksena on myös taata yksityisteitä koskevissa asioissa asianosaisten oikeusturva ja tieosakkaiden yhdenvertainen kohtelu. (YksTL 1 §)

Yksityistiet ovat kiinteistönomistajien ja muiden tieosakkaiden ylläpitämiä teitä. Tieosakkaat ovat velvollisia osallistumaan tien rakentamiseen ja kunnossapitoon sen hyödyn mukaan, mitä tie kullekin tuottaa.

Oulun kaupungin yksityistieavustaminen

Oulun kaupungilta voivat avustuskelpoiset tiekunnat hakea avustusta yksityistien kunnossapitoon ja perusparantamiseen. Avustusta myönnetään tiekunnille rahallisena apuna tarkoitukseen varatun talousarvion ja hyväksyttyjen avustusehtojen mukaisesti.

Oulun kaupunginhallitus päätti 15.4.2019 § 117 päivittää kunnossapitoavustuksen uuden lain mukaiseksi ja samalla se muutti entisen aurausmallin rahalliseksi avustukseksi tiekunnille. Yhdyskuntalautakunta tarkensi joitakin avustukseen liittyviä seikkoja 18.6.2019 § 401; mm. tiet luokiteltiin neljään luokkaan liikenteellisen merkittävyyden mukaan.

Ensimmäinen rahallinen kunnossapitoavustus tuli poikkeuksellisesti hakea 30.9.2019 mennessä, koska avustusmuoto muuttui entisestä työllä (auraus) avustamisesta taloudelliseen avustamiseen kesken kalenterivuotta.

Vuoden 2020 kunnossapitoavustus on haettavissa 1.4. - 30.4.2020 välisenä aikana

Jatkossa kunnossapitoavustushakemukset, vanhojen uudistamiset ja muutosilmoitukset on jätettävä vuosittain 30.4 mennessä liitteineen kaupungin kirjaamoon.

 • Uusi hakija; tee hakemus lomakkeelle, liitä hakemukseen tiekunnan viimeisimmän kokouksen pöytäkirja ja menoselvityslomake (ed. vuoden menot, jos menoja on, muuten lomaketta ei tarvitse palauttaa).
 • Kerran tehtyä hakemuslomaketta ei tarvitse uusia, vaan hakemus uudistetaan toimittamalla tiekunnan viimeisen kokouksen pöytäkirja ja menoselvityslomakkeelle kirjatut edellisen vuoden menot.
 • Tietä ja henkilöitä koskevista muutoksista tulee ilmoittaa hakemuslomakkeella vuosittain 30.4. mennessä.

Kunnossapitoa järeämpää yksityistien perusparantamisavustusta voi hakea ympäri vuoden. Avustus myönnetään kalenterivuodelle ja tulee mielellään olla valmiina marraskuun loppuun mennessä.

Katso lisää kunnossapitoavustus, perusparantamisavustus, yksityisteiden valot, (aivan kunnossapitoavustuksen loppuosassa) liikennemerkit yksityistiellä

 

Neuvontaa yksityistieavustuksista

pyritään antamaan keskitetysti puh. 044 703 2109 (klo 9-15 arkisin) lukuun ottamatta loma-ja sairauspoissaoloaikoja ja työhön liittyviä poissaoloja.  Voit lähettää kysymyksesi myös sähköpostilla osoitteeseen yksityistiet.palaute(at)ouka.fi tai kaupungin sähköiseen palautepalveluun (Anna palautetta)

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  90140 Oulu
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro
  work 08 558 558 00
 • Aukioloajat arkisin 8-16
 • Anna palautetta

  Palaute katuvaloista

  Palaute kaduista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Yksityistien kunnossapitoavustuksen hakulomake

Menoselvityslomake kunnossapitoavustukseen

Talkootyön tuntikirjanpitolomake

Ilmoita tiedot Digiroadiin

Ilmoita tiedot maanmittauslaitokselle

Tiekunnan perustamiskokouksen mallipöytäkirja