Yksityistiet

Yksityistielain 560/2018 tarkoituksena on turvata asutuksen, elinkeinoelämän ja muiden yhteiskunnallisten tarpeiden edellyttämät kulkuyhteydet kiinteistöille, jotka eivät sijaitse maantie- ja katuverkolla, sekä turvata yksityistieverkon ylläpito ja kehittäminen osana liikennejärjestelmää. Lain tarkoituksena on myös taata yksityisteitä koskevissa asioissa asianosaisten oikeusturva ja tieosakkaiden yhdenvertainen kohtelu. (YksTL 1 §)

Yksityistieavustukset v. 2019 ja eteenpäin

Yksityistiet ovat kiinteistönomistajien ja muiden tieosakkaiden ylläpitämiä teitä. Tieosakkaat ovat velvollisia osallistumaan tien rakentamiseen ja kunnossapitoon sen hyödyn mukaan, mitä tie kullekin tuottaa.

Uusi yksityistielaki (560/2018) tuli nopeutetulla aikataululla voimaan 1.1.2019. Uuden lain mukaan kuntien ja valtion avustukset voidaan jatkossa kohdentaa vain järjestäytyneille tiekunnille, joiden rekisteritiedot ovat ajantasaiset sekä maanmittauslaitoksen että kansallisessa tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä.

Oulun kaupungilta voivat avustuskelpoiset tiekunnat hakea avustusta yksityistien kunnossapitoon ja perusparantamiseen

Oulun kaupunginhallitus päätti 15.4.2019 § 117 päivittää kunnossapitoavustuksen uuden lain mukaiseksi ja samalla se muutti entisen aurausmallin rahalliseksi avustukseksi tiekunnille. Yhdyskuntalautakunta tarkensi joitakin avustukseen liittyviä seikkoja 18.6.2019 § 401; mm. luokitus liikenteellisen merkittävyyden mukaan

Ensimmäinen haku rahalliselle kunnossapitoavustukselle on päättynyt 30.9.2019. Yhdyskuntalautakunnan kokouksessaan 29.10.201 hyväksymät avustukset: avustustaulukko 2019 on maksettu tiekuntien tileille joulukuussa. Lautakunnan hyväksymässä taulukossa ollet muutamat selkeät virheet on sovittu tiekunnan kanssa tehtäväksi avustussummaan.

Seuraavan kerran kunnossapitaoavustushakemukset on jätettävä aina vuosittain 30.4 mennessä liitteineen kaupungin kirjaamoon. Kerran tehtya hakemustlomaketta tarvitse uusia, vaan hakemus uudistetaan toimittamalla tiekunnan viimeisen kokouksen pöytäkirja ja täytetty menoselvityslomake edelliseltä vuodelta

Katso lisää kunnossapitoavustus, perusparantamisavustus, yksityisteiden valot, (aivan kunnossapitoavustuksen loppuosassa) liikennemerkit yksityistiellä

 

Neuvontaa yksityistieavustuksista

pyritään antamaan keskitetysti puh. 044 703 2109 (klo 9-15 arkisin) lukuun ottamatta loma-ja sairauspoissaoloaikoja ja työhon liittyviä poissaoloja.  Voit lähettää kysymyksesi myös sähköpostilla osoitteeseen yksityistiet.palaute(at)ouka.fi tai kaupungin sähköiseen palautepalveluun

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  90140 Oulu
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro
  work 08 558 558 00
 • Aukioloajat arkisin 8-16
 • Anna palautetta

  Palaute katuvaloista

  Palaute kaduista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Yksityistien kunnossapitoavustuksen hakulomake

Menoselvityslomake kunnossapitoavustukseen

Talkootyön tuntikirjanpitolomake

Ilmoita tiedot Digiroadiin

Ilmoita tiedot maanmittauslaitokselle

Tiekunnan perustamiskokouksen mallipöytäkirja