Yksityistiet

Yksityisteitä ovat kaikki muut paitsi valtion ylläpitämät maantiet tai kunnan ylläpitämät asemakaava-alueen kadut. Yksityistie voi olla vain kiinteistön omassa käytössä (oma tie) tai sopimustie. Virallisesti yksityistiellä tarkoitetaan tietä, jolle on jossain virallisessa toimituksessa annettu tieoikeuksia. Yksityistien tienpidosta, kuten kesä- ja talvikunnossapidosta, vastaavat tieoikeuden saaneiden kiinteistöjen omistajat eli tieosakkaat. Tieosakkaat ovat voineet järjestäytyä tiekunnaksi, jolloin tienpitoa koskevista asioista päätetään tiekunnan kokouksessa. Jos tiekuntaa ei ole, osakkaat sopivat tienpidosta keskinäisin sopimuksin.

 

Oulun kaupungin avustukset yksityisteille 1.6.2019 alkaen

Uusi yksityistielaki (560/2018) tuli nopeutetulla aikataululla voimaan 1.1.2019. Lain mukaan kuntien- ja valtion avustus voidaan jatkossa kohdentaa vain järjestäytyneille tiekunnille, joiden rekisteritiedot ovat ajantasaiset. Oulun Kaupunginhallitus päätti 15.4 2019 §117 päivittää avustamisen uuden lain mukaiseksi

 • muutti kunnossapidon avustusmuodon työllä (auraus) avustamisesta rahalliseksi avustamiseksi. Näin tiekunnat järjestävät itse kesä- ja talvikunnossapidon halumaansa laatutasoon. Omien pihateiden ja tiekunnattomien teiden kunnossapito on omistajien ja tietä tarvitsevien vastuulla, ne eivät saa avustusta.
 • Kunnossapitoavustuksen hakulomake Liitteeksi Menoselvitys edelliseltä vuodelta ja kopio tiekunnan viimeisimmän kokouksen pöytäkirjasta (ei voi olla vanhempi kuin 4 vuotta jos mielii avustusta). Tieosakkaiden tekemä talkootyö voidaan määrätyin edellytyksin huomioida kunnossapitomenoksi.
 • Yksityistiekunta voi kaupungilta rahallista avustusta myös kunnossapitoa järeämpään tien perusparantamiseen.
 • Lisäksi päätettiin yksityisteiden tievaloista ja pyörätieyhteyksinä toimivista yksityisteistä.
 • Lue lisää kunnossapitoavustus.

Kaupungin järjestämässä koulutustilaisuudessa 15.5.2019 avustuspäätöksessä tuli esille asioita, joita yhdyskuntalautakunta 18.6.2019 § 401 tarkensi. Mikäli tiekunnan toimielin tuntee tarvitsevansa koulutusta tiekunnan toiminnasta, ilmoita halukkuutesi (alla olevaan numeroon /sähköpostiosoitteeseen). Koulutusta järjestetään tarvittaessa syksyn tai talven aikana.

 

Neuvontaa yksityistieavustuksista

pyritään antamaan puh. 044 703 2109 (klo 9-15 arkisin) lukuunottamatta loma-ja sairausaikoja, työhon liittyviä poissaoloja ja neuvontaa toisessa numerossa tai yksityistiet.palaute(at)ouka.fi

 

Kopioi

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  90140 Oulu
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro
  work 08 558 558 00
 • Aukioloajat arkisin 8-16
 • Anna palautetta

  Palaute katuvaloista

  Palaute kaduista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Yksityistien kunnossapitoavustuksen hakulomake

Menoselvityslomake kunnossapitoavustukseen

Talkootyön tuntikirjanpitolomake

Ilmoita tiedot Digiroadiin

Ilmoita tiedot maanmittauslaitokselle

Tiekunnan perustamiskokouksen mallipöytäkirja