Rakennuslupakartta

Rakennuslupakartta on yleisnimi karttakokoelmasta, joka sisältää seuraavat kartat joko tulosteena tai pdf-tiedostomuodossa

          -ote kantakartasta tai maastokartasta
          -ote voimassa olevasta asemakaavasta tai yleiskaavasta
          -kaavamääräykset
          -kantakartalla asemakaava-alueella uudisrakennusluvissa
                    •kadun suunniteltu korkeusasema tontin kulmapisteellä
                    •asemakaavan mukainen rakennusalueen raja sitovan tonttijaon alueella.
                    •tonttikartta tai
                    •tonttijakokartta

Asemakaava-alueella kantakartalla on kuvattu asemakaavan mukainen rakennusalueen raja.

Rakennusvalvonta ohjeistaa, milloin rakennuslupakartta on luvan haussa tarpeellinen. Ennen tilausta on syytä varmistaa rakennusvalvonnalta tarvitaanko näitä ns. virallisia rakennuslupakarttoja vai ei.

Rakennuslupakarttaan voidaan liittää lisämaksusta naapuriluettelo luvan tiedottamista varten sekä sähköinen kantakartta-aineisto. Näiden tuotteiden lisäämisestä on mainittava tilauksen yhteydessä.

Sähköistä kantakartta- ja asemakaava-aineistoa voi hankkia verkosta Karttakaupan kautta karttakauppa.ouka.fi

Linkki: Palveluhinnasto

Tilaukset Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden asiakaspalvelusta.

Kaupungin luovuttamien tonttien suunnittelua ja rakentamista varten tarvittavia karttoja.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, asiakaspalvelu

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
  • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
    90140 OULU
  • Puhelin cell 044 703 0009
  • Sähköposti
  • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.