Kadut ja yleiset alueet


Oulussa on reilu 950 kilometriä ajorataa, yli 790 kilometriä pyöräteitä ja kevyenliikenteen väyliä ja lisäksi kaava-alueen ulkopuolisia pyöräteitä ja väyliä on yli 760 kilometriä. Määrä lisääntyy vuosittain, kun uusia katuja rakennetaan. Rakennushankkeet ovat usein monien osapuolten yhteistyön tuloksia. Lisätietoa rakennushankkeista löytyy linkki katurakentamisen sivustolle.

Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muiden näihin verrattavien yleisten alueiden kunnossapito- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla. Kaupungilla ja yksityisten kiinteistöjen haltijoilla on omat velvollisuutensa katujen kunnossapidossa. Ne määräytyvät katujen kunnossa- ja puhtaanapitolaista. Lisätietoa katujen kunnossapitoasioista löydät linkki katujen kunnossapidon sivustolle.

Palautetta kaupungin ylläpitämistä yleisistä alueista voit antaa sähköisen palautejärjestelmän kautta linkki sähköiselle palautesivustolle.

Yleisten alueiden lupien verkkoasiointipalveluun löydät linkki sähköiseen asiointipalveluun

Ajankohtaista

< Takaisin

Oululaisia kannustetaan kevättalkoisiin

Keväällä lumien sulaessa ympäristöstä paljastuu talven aikana maahan kertynyt roska. Oulun Infra -liikelaitos auttaa jälleen yhteisöjä ja yksittäisiä asukkaita talkoilussa yhteisen hyvän puolesta.

Oulun Infra tarjoaa talkoisiin jätesäkkejä ja lainaa roskapihtejä. Talkoiden jälkeen jätesäkit haetaan maastosta. Talkoot voivat olla roskiensiivouksen lisäksi esimerkiksi vieraslajien torjuntaa. Talkooilmoitus tehdään Oulun palautepalveluun hyvissä ajoin ennen talkoita, jolloin urakoitsija on yhteydessä vastuuhenkilöön ja sopii jätteiden noutopaikan.

Talkoissa on tarkoitus siivota kaupungin yleisiä alueita, ei tontteja tai pihoja. Metalli ja ongelmajäte lajitellaan erikseen.

 

Talkoo-ohjeistus ja lisätietoa kaupungin verkkosivuilta. 

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset

Yleisten alueiden käyttöluvat
verkkoasiointipalvelu - ohje

>> Siirry asiointipalveluun

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  90140 Oulu
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro
  work 08 558 558 00
 • Aukioloajat arkisin 8-16
 • Anna palautetta

  Palaute katuvaloista

  Palaute kaduista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.