Kadut ja yleiset alueet


Oulussa on reilu 950 kilometriä ajorataa, yli 790 kilometriä pyöräteitä ja kevyenliikenteen väyliä ja lisäksi kaava-alueen ulkopuolisia pyöräteitä ja väyliä on yli 760 kilometriä. Määrä lisääntyy vuosittain, kun uusia katuja rakennetaan. Rakennushankkeet ovat usein monien osapuolten yhteistyön tuloksia. Lisätietoa rakennushankkeista löytyy linkki katurakentamisen sivustolle.

Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muiden näihin verrattavien yleisten alueiden kunnossapito- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla. Kaupungilla ja yksityisten kiinteistöjen haltijoilla on omat velvollisuutensa katujen kunnossapidossa. Ne määräytyvät katujen kunnossa- ja puhtaanapitolaista. Lisätietoa katujen kunnossapitoasioista löydät linkki katujen kunnossapidon sivustolle.

Palautetta kaupungin ylläpitämistä yleisistä alueista voit antaa sähköisen palautejärjestelmän kautta linkki sähköiselle palautesivustolle.

Yleisten alueiden lupien verkkoasiointipalveluun löydät linkki sähköiseen asiointipalveluun

Ajankohtaista

< Takaisin

Hartaansillan suunnittelukilpailun kilpailijatyöryhmät on valittu

Oulun kaupunki järjestää yhdessä RILin kanssa Hartaansillan insinööritaitokilpailun Hartaanselänrannan aluetta yhdistävästä kevyen liikenteen sillasta.

Kaupungin tulevista aluerakentamiskohteista yksi on Toppilansalmen suun molemmin puolin sijaitseva Hartaanselänranta, johon on tavoitteena rakentaa lähivuosien aikana koti noin 2000 asukkaalle. Hartaanselänrannan alueelle tulee sijoittumaan Oulun Asuntomessut 2025.

Siltakilpailun tavoitteena on löytää Hartaansillan rakentamisen ehdotukseksi omaleimainen ja tunnistettava ratkaisu, joka tukee Hartaanselänrannan identiteettiä laadukkaasti ja toteuttamis-kelpoisesti. Hartaansilta on siltapaikkaluokaltaan I-luokan siltapaikka, joka on esteettisyydeltään erityisen merkittävä maisemallisesti ja kaupunkikuvallisesti.

Kilpailu on järjestetty ilmoittautumiskutsukilpailuna, johon saapui yhdeksän hakukriteerit täyttävää ilmoittautumishakemusta 16.3.2021 mennessä. Hakemukset arvioi yhdyskuntajohtajan asettama palkintolautakunta, joka valitsi yksimielisesti kilpailuun viisi työryhmää (aakkosjärjestyksessä):

-Insinööritoimisto Pontek Oy

-Insinööritoimisto Ponvia Oy

-Ramboll Finland Oy

-Sitowise Oy

-WSP Finland Oy

Kilpailuaika on 7.4.-30.9.2021 ja kilpailun tulokset julkistetaan 12.11.2021.

Ilmavalokuva Hartaansillan sijainnista. Kuva: Martu Väisänen

 

Lisätietoja:
Eini Vasu, puh 0447032402, eini.vasu@ouka.fi
Kilpailusihteeri, messuarkkitehti Oulun asuntomessut 2025
Hartaanselänrannan verkkosivut https://www.ouka.fi/hartaanselanranta

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset

Yleisten alueiden käyttöluvat
verkkoasiointipalvelu - ohje

>> Siirry asiointipalveluun

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  90140 Oulu
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro
  work 08 558 558 00
 • Aukioloajat arkisin 8-16
 • Anna palautetta

  Palaute katuvaloista

  Palaute kaduista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.