Täydennysrakentaminen


Oulun kaupunkistrategian mukaan elinvoimainen Oulu tiivistää kaupunkirakennetta ja edistää ympäristöystävällistä liikkumista. Näitä tavoitteita kohti voidaan pyrkiä jo rakennettuja tontteja täydennysrakentamalla.


Kuva: Heinäpään täydennysrakentamisen toteutusselvitys. LUO Arkkitehdit, Ramboll Finland Oy, Oulun kaupunki.
Kuva: Heinäpään täydennysrakentamisen toteutusselvitys. LUO Arkkitehdit, Ramboll Finland Oy, Oulun kaupunki.

Oulun kaupunki haluaa edistää taloyhtiöiden mahdollisuuksia uudistaa hallinnassaan olevia kiinteistöjä. Tätä varten kaupunginhallitus hyväksyi 3.9.2019 § 225 kokouksessaan taloyhtiöiden täydennysrakentamishankkeiden sopimuskannustimet 2018 - 2023. Sopimuskannustimet ovat määräaikaiset siten, että hankkeen toteutukseen tähtävää maankäyttösopimus tulee olla allekirjoitettuna ennen vuoden 2023 loppua. Kannustimet tarjoavat hieman normaalia sopimuskäytäntöä edullisemmat ehdot pienosakkaiden hallinnassa oleville kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiöille. Alla olevassa taulukossa on esitelty sopimusten kannustintasot. Normaalien maankäyttösopimusten periaatteiden mukaan kaupunki perii 40 % sopimuskorvauksen kaavamuutoksen tuottamasta rakennusoikeuden arvonnoususta käytettäväksi yhdyskuntarakentamisen kustannuksia varten.

Kaupunginhallituksen päätös taloyhtiöiden täydennysrakentamisen sopimuskannustimista

Sopimuskannustimet-taulukko / diaesitys kannustimista. Lisätietoa sopimuskannustimista voi kysyä Oulun kaupungin tonttipalveluista.

 

 

  • KäyntiosoiteSolistinkatu 2, 90140 Oulu,
  • PostiosoitePL 32, 90015 Oulun kaupunki
  • PuhelinSimo Tuppurainen, 040 630 9515
  • Sähköposti
  • Anna palautetta

eTilauspalvelu

eTilauspalvelun kautta voit muun muassa tilata kopion maanvuokrasopimuksesta.

Siirry asiointipalveluun

Tonttihakemus

Oulun kaupungin haettavat tontit ovat esillä Karttatie-palvelussa. Tonttihakemuksen voi tehdä suoraan palvelun kautta.

> Lisätietoja palvelun esittelysivuilla
>>  Siirry asiointipalveluun 

>>> Ohjeet tonttien hakemiseen (video)

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/tontit