Oulun kaupungin uutiset ja tiedotteet

< Takaisin

Oulu tähtää oppivaksi kiertotalouskaupungiksi - tule mukaan vaikuttamaan

Oulun kaupungille on laadittu ehdotus kiertotalouden tiekartaksi, jonka tavoitteena on opastaa Oulu kohti kiertotaloutta vuoteen 2030. Oulun kaupunki haluaa profiloitua erityisesti koulutukseen ja oppimiseen painottuvana kiertotalouskaupunkina. Visiona onkin ” Oulu on oppivin kiertotalouskaupunki. Kehitämme ja toteutamme kestäviä elämäntapoja yhteistyössä yritysten, kaupunkilaisten sekä muiden sidosryhmien kanssa”.

Tiekarttatyö aloitettiin kesällä 2020 osallistamalla kuntalaisia ja sidosryhmiä avoimen kyselyn kautta. Työ eteni syksyn ja talven aikana kaupungin sisäisten asiantuntijatyöpajojen kautta kohti nyt laadittua ehdotusta Oulun kiertotalouden tiekartaksi. Asiakirjaa on käsitelty Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunnan kokouksessa 13.4.2021 ja lautakunta on päättänyt asettaa tiekartan nähtäville.  Lautakunta hyväksyy suunnitelman nähtävillä olon jälkeen.

Vastaamalla laadittuun kyselyyn voit antaa palautetta tiekartan sisällöstä. Kyselyyn voi vastata 12.5.2021 saakka.

Linkki tiekarttaan

Linkki kyselyyn

Kiertotalous on uudenlainen talousmalli, joka haastaa nykyisen lineaarisen, tuotteiden kertakäyttöön perustuvan mallin.  Aidossa kiertotaloudessa luonnonvaroja hyödynnetään tehokkaasti ja kestävästi niin, että materiaalit pysyvät kierrossa pitkään ja turvallisesti. Palveluiden käyttö asioiden omistamisen sijaan on keskeinen osa kiertotaloutta. Tuotteita myös jaetaan, vuokrataan, korjataan ja luonnollisesti myös kierrätetään. Kantavana ajatuksena kiertotaloudessa on resurssitehokkuus: pidennetään tuotteiden käyttöikää, uusiokäytetään materiaaleja ja nostetaan hyödykkeiden käyttöastetta. Tätä kautta saadaan paras hyöty jo olemassa olevista resursseista, eikä uusia luonnonvaroja ylikuluteta.

Jakolinkki

Katso ajankohtaista tietoa koronaviruksesta Oulussa ja toimintaohjeet osoitteessa www.ouka.fi/korona

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset

Suosittelemme

Päätöksenteon uusimmat kokousasiakirjat

Suorat lähetykset valtuuston kokouksista